Homoseksuaaliseen matkaseuraa vailla sihteerin naiset

Pidän marxismi-lenimismiä stalinismista puhumattakaan , maolaisuutta ja juchea fasistisina aatteina siinä missä natsismia, fascismia ja falangismiakin vaikka ideologinen kirjo oikealla laidalla oli suurempi kuin vasemmalla ja käytän historiallisen jaottelun perusteella alakäsitteitä punainen ja musta fasismi.

Perinteinen "fasismi" siinä historiallisesti tutussa viitekehyksessään edustaa minulle mustaa fasismia, kun taas kommunismin eri muodot valtiojärjestelmineen punaista fasismia.

Pohjimmiltaan kyse on kollektivismista, joka on yhteistä molemmille poliittisille laidoille. Kollektivistisessa näkemyksessä yksilöllä on arvoa pääasiassa vain osana yhteisöä, ja hänen arvonsa määrittyy juuri tuon hyötynäkökulman mukaan Tästä syystä monet oikeistoliberaalit nimittävät näitä kaikkia järjestelmiä ja aatteista "sosialistisiksi", koska ne korostavat yhteiskuntaa ja sen oikeuksia yksilön yli, ja siinä mielessä on tavallaan perusteltua kutsua näitä aatteita ja järjestelmiä "sosialistisiksi" fasistisen ohella.

Marxismi-leninismi arvotti käytännössä ihmiset, ei yksilöinä, vaan viiteryhmänsä mukaan rasistisesti eli luokkansa perusteella yhteiskunnallisen hyötynäkökulman ja välinearvon perusteella: Kokonaisia ihmisryhmiä haluttiin hävittää eli tuhota kokonaan. Marxismi-leninismissä ja vallankumouksen filosofiassa sekä yksilöihin että "rasistisesti" l.

Lenin sanoikin "ei voi tehdä munakasta rikkomatta munia". Ja Leninin sekä Marxin teoksia kun kaivellaan, niin huomataan, että Stalinin periaate; "Ihminen on tärkein voimavaramme" tarkoitti sekä teoriassa että käytännössä sitä, että NL tapatti kymmeniä miljoonia ihmisiä orjatyössä ja tykinruokana, ihmisiä kohdeltiin massaresurssina.

Se mistä ei käytännössä paljoa puhuta, on että myös Marxin kerrotaan puhuneen siitä, miten tiettyjen ihmisryhmien tuhoaminen on välttämätöntä Suosittelen muuten Soviet Story-elokuvan katsomista kaikille.

Natsismi ja kommunismi ovat tässä mielessä saman kolikon kaksi puolta: Puhuttaessa punaisesta ja mustasta fasismista on kuitenkin muistettava historian painolastin ja yleisen demonisoinnin alta yksi tärkeä periaate; älä heitä lasta pesuveden mukana. Kommunismissa, marxismissa fascismissa ja kansallis-sosialismissa oli ja on aatteina myös yksilön, perheen ja yhteiskunnan kannalta positiivisiakin puolia.

Jos niin ei olisi ollut, eivät ihmiset olisi kannattaneet niitä. Toinen juttu taas on, missä määrin nämä hyvät puolet ovat näiden aatteiden omaa ansiota tai tuotantoa, ja missä määrin lainattua vuotisen kulttuurihistoriamme varrella opitusta.

Siksi onkin niin hullua, että venäläiset juhlivat 9. Sekin on hullua, että jotkut sanovat mitä tahansa ajatusta tai väitettä fasistiseksi, jos se on vastoin venäläisten näkemystä. Eli venäläisten mielestä tämäkin väite, että he olivat itse kommunismin aikaan fasisteja, on fasistinen väite.

On se niin vaikeaa katsoa peiliin, kun toisen viat näkee helpommin ilman peiliin katsomistakin. Nykyisen Venäjän olisi jo korkea aika tunnustaa fasistinen menneisyytensä ja liittolaisuutensa natsi-Saksan kanssa, mikä johti mm. Talvisotaan, kun Saksa luovutti Suomen Neuvostoliiton etupiiriin. Arvoisa Opetusministeri Viitaten keskusteluumme tänään puhelimitse avustajanne Tiina Kiilin kanssa, pyydän tutustumaan TV7: Tiededokumentin nimi ja taustaa: Lohikäärmeet ja dinosaurukset Olivatko lohikäärmeet dinosauruksia?

Kuvat lohikäärmeistä sekä niistä kertovat legendat ja perimätiedot elävät monissa kulttuureissa eri puolilla maailmaa. Keskustelu dinosauruksista johtaa usein Raamatun jumalisen alkuperän epäilemiseen, mutta olisiko kuitenkin niin, että juuri niiden olemassaolo todistaa Raamatun paikkansapitävyyden?

Lohikäärmeet ja dinosaurukset -dokumentti vastaa kysymyksiin, jotka ympäröivät tätä kiisteltyä aihetta. Cloud Ten Pictures -tuotantoa. Ohjelmassa tulee esille esim. Kaikki johtopäätelmät viittaavat ennen vedenpaisumusta eläneiden ihmisten ja suurten eläinten yhteiseen aikakauteen.

Täten laskelmat osoittavat elämän iäksi maapallolla saadaankin tarkalleen noin vuotta. Eli, seitsemäs päivä, eli sapatti, noin vuotta on siis jäljellä!

Ohjelman voi katsoa osoitteesta www. Ohjelma on hyvä esittää kaikissa kouluissamme, yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa ja Ylenkin kanavilla! Olemme verovaroin turhaan ja kalliisti kustantaneet, opettaneet lapsiamme ja painattaneet kirjallisuutta ym. Näin ovat aiheuttaneet paljon ongelmia, surua ja tyhjyyttä elämäntarkoituksettomuuden kautta kansassamme! Aiheutetut vahingot on syytä aloittaa selvittämään ja vastuukysymykset valoon!

Varmasti katsottuanne dokumentin olette samaa mieltä ja ryhdytte nopeisiin toimenpiteisiin kansamme valtuuttamana opetusministerinä ja "Opetuksen Äitinä! Aapiskukon totuutta kiekuessa Kunniankukko laulaa! Suomen Laillisuuspuolueen yleisohjelma korjattu ja muutettu versio 4. Suomen Laillisuuspuolue arvostaa kansallista ja taloudellista itsenäisyyttä.

Oikeuden ja laillisuuden noudattaminen on tärkeää kuten myös laaja kansanvalta sekä paikallisuuden ja hajauttamisen suosiminen. Kaikkein tärkeintä on ihmisarvo, jota tulee kunnioittaa hedelmöityksestä alkaen luonnolliseen kuolemaan asti.

Pidämme miehen ja naisen avioliittoa parhaana parisuhteen muotona ja myös turvallisimpana lasten kasvuympäristönä. Suomen itsenäisyys on palautettava, mikä tarkoittaa eroa Euroopan unionista ja euroa käyttävästä EMU-alueesta.

Suomi voi siirtyä ETA-alueeseen, kuten Norja. Suomelle on parasta sotilaallinen liittoutumattomuus ja oman puolustuskyvyn ylläpito. Puolue on talousdemokraattinen eli kannattaa irtautumista kansainvälisten yksityispankkien velkaorjuudesta. Suomen tulee saada takaisin finanssipoliittinen itsenäisyys, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi ei enää lainaa rahaa kansainvälisiltä yksityispankeilta, vaan alkaa laskea liikkeelle oman valuuttansa, markan.

On aloitettava keskustelut Venäjän kanssa Karjalan palautuksesta, koska se olisi myös Venäjän etu. Vain poliittisin perustein ja Suomen lakien vastaisesti taannehtivasti säädetyt ja v. Suomen tulee harjoittaa puolueettomuuspolitiikkaa ja pyrkiä olemaan kansainvälisten ja varsinkin suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Puolue haluaa rohkaista yrittämistä ja oma-aloitteellisuutta.

Valtion velkaantuminen on saatava loppumaan. Harmaa talous ja veronkierto on saatava kuriin. Valtion budjetissa on monia menoeriä, jotka voidaan lopettaa kokonaan tai ainakin pienentää huomattavasti.

Monikansallisten yritysten ylivaltaa ja sen myötä kaikkea rahan liiallista määräysvaltaa on syytä hillitä. Suomalaisten työpaikat ovat tärkeämpiä kuin monikansallisten yhtiöiden voitot. Maataloudessa on pyrittävä mahdollisimman suureen omavaraisuuteen.

Maa- ja metsätalouden pien- ja perheviljelmiä on kannustettava ja tuettava. Maataloustuista on syytä päästä eroon ei-byrokraattiseen ja oikeudenmukaiseen järjestelmään, jossa viljelijää ei nöyrryytetä, vaan alkutuotannon työn arvo tunnustetaan suoraan ilman tukianomuksia. Verotuksen on oltava oikeudenmukaista ja kannustavaa.

Kaikessa toiminnassa on huomioitava luonnon ja ympäristön säilyttäminen elinvoimaisena, puhtaana ja viihtyisänä. Suomeen on perustettava perustuslakituomioistuin. Poliisien resursseja ei tule vähentää vaan lisätä. Rangaistukset ovat osittain liian lieviä ja ihmisten oikeustajun vastaisia, joten rangaistuksia on kovennettava esim.

Puolue haluaa taata kaikille kansalaisille riittävät ja tasapuoliset peruspalvelut asuinpaikasta riippumatta. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja liikaa keskittämistä on vältettävä. Kannatamme perustuloa, jos se vähentää byrokratiaa ja kannustaa työntekoon.

Puolue ajaa oikeuslaitoksessa vääryyttä ja mielivaltaa kokeneiden ihmisten asiaa. Syrjäytyneitä nuoria, työttömiä, vanhuksia ja mielenterveyspotilaita on autettava tarvittavin resurssein. Puolue haluaa edistää ja puolustaa sananvapautta, yksilön oikeuksia ja yksityisyyden suojaa liiallista valvontayhteiskuntaa vastaan. Korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava riittävästi.

Pakkoruotsista on luovuttava, jotta kielivalikoimaa voidaan laajentaa. Samoin on syytä lopettaa virallinen kaksikielisyys, joka on kallis ja byrokraattinen historian jäänne. Puolue puolustaa uskonnonvapautta, mutta niin, että suomalaisten enemmistön uskontoa, kristinuskoa, voi harjoittaa vapaasti ilman vähemmistön tuomia paineita oman uskonnon väheksymiseen tai tiettyjen perinteisten asioiden kuten koulujen Suvivirren laulamisen poisjättämiseen.

Maahanmuuttajia tulee kohdella asiallisesti ja ilman rasismia. Maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua ja voimavarojen mukaista. Suomen valtion ensisijainen velvollisuus on pitää huolta omista kansalaisistaan.

T ietoa Veikko Saksin uusimmasta kirjasta. Sotasyyllisten rehabilitaatio vai tuomioiden purku. Kirjan ajankohtaisuutta lisää se, että Eduskunnassa on vireillä lakialoite, joka läpi mennessään antaa Korkeimmalle oikeudelle toimivallan käsitellä myös sotasyyllisyystuomioistuimen asioita. Kiinnostavassa ja sotasyyllisyyden historiaan luotaavassa tervetulotoivotuksessaan Reenpää kertoi, miten hänen isänsä Heikki Reenpään toimesta käynnistettiin sotasyyllisten puolustus.

Esimerkiksi entinen presidentti Risto Ryti ja pääministeri Edvin Linkomies olivat Reenpäiden perheystäviä. Reijo Tossavainen kertoi lakialoitteestaan Tilaisuudessa oli aktiivinen, lähes 70 hengen yleisö, joka kirjan tekijän, päätoimittaja, kauppat.

Paikalla olivat myös kansanedustaja Reijo Tossavainen ja kansanedustaja Juha Eerola. Tossavainen kommentoi omaa lakiesitystään ja mm. Yleisö otti aktiivisesti osaa keskusteluun Lisäväriä tilaisuudelle antoivat yleisön kokemukset. Kirsti Relander , jolla oli omakohtaisia kokemuksia mm. Paikalla olivat myös mm. Marge Robam , joka taittoi kirjan ja insinööri Pekka Vauhkonen , jonka kuvia hautakoordinaatteineen on käytetty kirjan pääkappaleiden kuvituksena. Rehabilitaatio vai tuomioiden purku?

Tämä sotasyyllisyyskirja oli Veikko Saksin yhdestoista kirja. Esityksessään Saksi käsitteli laajahkosti sotasyyllisyyteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä: Toisena pääteemana olivat vaihtoehdot rehabilitaatio tai tuomioiden purkaminen.

Rehabilitaation osalta Saksi totesi, että se on puhdasta poliittista liturgiaa, jolla ei ole minkäänlaisia oikeudellisia vaikutuksia. Joten oikeusvaltion ainoaksi vaihtoehdoksi jää perustuslain vastaisten tuomioiden purkaminen.

Erilliset sotasyyllisyys-sivut Veikko Saksin esitys on erillisenä tässä linkissä. Kaikki sotasyyllisyyteen tähtäävässä prosessissa esitetyt olennaiset muistiot, lausunnot ja lait on esitetty sivuilla Karjalan Kuvalehden sotasyyllisyys-sivut. Julkaisutilaisuuden yleisö jäi aktiivisesti odottamaan Tossavaisen lakialoitteen käsittelyä Eduskunnassa.

Sotasyyllisyys-sivut Veikko Saksi 3. Markus Lehtipuun kirjoitus vallan keskittymisestä. Valta on kaikki kaikessa, ja ihmismielen hallinnoiminen edellyttää globaalia vallankäyttöä. Vallan kahmimisessa ja meidän rivikansalaisten mielen ja ruumiin hallinnassa on tällä hetkellä käytössä ainakin. Tarkastelu on vain yksi vaihtoehto monien joukossa. Mutta taustalla on oma realisminsa. Kuusi maailmanvaltaa imperiumia hallitsee suurta osaa maapallon pinta-alasta, kuusi uskontoa hallitsee ihmisten maailmankuvaa ja kuusi mediajättiä syöttää ihmisten mieliin yksipuolista propagandaa.

Maailmaa on helppo hahmottaa, jos tarkastelee globalistien luomaa Yhdistyneitä Kansakuntia. Mitkä kuusi kieltä ovat YK: Nämä kuusi kieltä edustavat kuutta maailmanvaltaa, joilla on pitkä imperialistinen historia ja jotka edelleen muodostavat kuusi todellista imperiumia: Angloamerikkalainen maailmanvalta on edelleen dominoiva. Se muodostaa kaksi jalkaa: Maailmanhegemoniasta kilpailtaessa Ranska hävisi kilpailun brittiläiselle maailmanvallalle, mutta oli aikanaan hyvä kakkonen.

Ranskalla on edelleen valta suuressa osassa Afrikkaa sekä eri puolilla maailmaa. Maailman pinta-alasta huomattava osa kuuluu espanjankieliselle maailmalle. Häikäilemätön maailmanvalloitus menestyi ennen muuta inkojen, mayojen ja muiden intiaaniheimojen alueella. Miekalla levitetty islam on arabikulttuurin vahvuuden osoitus. Arabivaltiot harjoittavat massiivista vallankäyttöä, hajautuneisuudestaan huolimatta. Maailman suurin valtio on myös maailman suurin imperiumi: Neuvostoliitto oli nolosta sekopäisyydestään huolimatta maailmanvalta ja aikansa ainoa globalistinen totalitäärinen hanke.

Se pyrki tosissaan ja suurpankkiirien myötävaikutuksella orjuuttamaan ihmiskunnan yhden maailmanhallinnon alle. Venäjä havittelee nyt Euraasian hegemoniaa, ja tekee sitä koko ajan kulissien takana. Maailman väririkkain maa on myös imperiumi, jota Tiibetin miehitys korostaa.

Toistaiseksi Kiina muodostaa maailman imperiumien suurimman tekijän. Ateistien ja kyynikkojen harmiksi uskonnot ylläpitävät edelleenkin valtaa koko ihmiskuntaan, paikoitellen vahvemmin kuin koskaan aiemmin.

Toisaalta on esitetty teorioita, joiden mukaan ihmiskunta kulkee kohti maailmanhallintoa, jolla on vain yksi uskonto. Toistaiseksi ihmiskuntaa hallitsee kuusi globaalia uskontoa: Ihmiskunnan vanhin elävä uskonto on luonut perustan lähes kaikelle: Juutalaisuus hallitsee Israelista käsin, mutta yhtä lailla maailman ainoan suurvallan kautta. Kristinusko on maailman levinnein uskonto ja juutalaisuuden muoto ei-juutalaisessa maailmassa.

Maailman vahvin poliittinen uskonto leviää nopeasti kaikkialle maailmaan. Joustamaton, paikoin väkivaltainen ja ihmisoikeuksia loukkaava uskonto aiheuttaa konflikteja kaikkialla, minne se leviää. Etelä-Aasian ikivanha kansanuskonto leviää länsimaissa filosofiana, ajatusmalleina ja maailmankuvana. Uskonto ilman jumalaa on myös elimellinen osa länsimaista ajattelua.

Väkivallaton ja trendikäs uskonto on mahdollisesti ihmiskunnan arvostetuin uskonnollinen ideologia. Kiinalaisperäinen uskonto etenee ihmiskunnan tietoisuudessa dualismina: Tämä on tietysti vain yksi arvio, ja samaa asiaa voi tarkastella monella eri tavalla. Hyvä perusesitys median keskittymisestä on täällä.

Kun media toimii harvoissa käsissä, se pystyy, niin halutessaan, muokkaamaan jopa koko ihmiskunnan tietoisuutta lyhyessä ajassa.

Palaan aiheeseen myöhemmin, mutta mainittakoon esimerkiksi Lopulta syntyi tilanne, jossa kaikki viisi televisiokanavaa näytti täsmälleen samaa kuvaa Yhdysvalloissa. Sanomattakin on selvää, että loput yli 6 miljardia ihmistä oli täsmälleen saman televisiokuvan äärellä. Kun media keskittyy, myös median valehtelu on mahdollista, ja valehtelu on valtaa. Universal Studios, Def Jam.

Onko maailma jakautunut kuuteen imperiumiin ja näiden valtapiiriin, kuuteen uskontoon ja kuuteen mediajättiin? Voi olla, mutta mitä jos todellinen valta on sittenkin kulissien takana, jossakin aivan muualla?

Jospa kuuden wannabe-imperiumin yläpuolella on sittenkin vielä yksi imperiumi, joka ei sisälly listauksiimme? Tämä ei ole salaliittoteoria vaan keino hahmottaa maailman vallankäyttöä. Tiesitkö, että Windsorin kuningashuone on todellisuudessa saksalainen! Myös Venäjän tsaari olivat enimmäkseen saksalaisia! Maailman suurimpiin salaseuroihin kuuluvat vapaamuurarit käyttää todennäköisesti enemmän valtaa kuin yksikään muu yksittäinen valtakeskittymä.

Vapaamuurariuksella on vahvasti juuret Saksassa. Luther naulasi teesinsä Wittenbergissä kirkon oveen Saksassa. Protestanttinen etiikka on luonut pedantteja kansalaisia ja nostanut elintason maailman korkeimmalle tasolle Saksassa ja Pohjois-Euroopassa. Ei ole sattumaa, että maailman ainoan supervallan vahvin väestöryhmä ja todellista valtaa pitävä ihmisryhmä on nimeltään WASP eli White Anglo-Saxon Protestant, joka tarkoittaa käytännössä saksalaistaustaisia ihmisiä. Euro voi olla katastrofi, mutta keskuspankki on Frankfurtissa.

Saksan markka oli vuoteen maailman arvostetuin valuutta, ja nyt euro toimii Saksan markan jatkeena. Vaikka Saksaa on pommitettu, sitä miehitetään, sen alueita on kaapattu Venäjä, Puola , sitä on kupattu ja vihattu natsikortti , Saksa jatkaa Euroopan johtavana teollisuusvaltiona.

Kun natsit kukistuivat toisen maailmansodan lopulla, USA kuljetti lukuisia saksalaisia tiedemiehiä Saksasta Yhdysvaltoihin. On esitetty teorioita, että maailman ainoa supervalta on noussut maailman johtajaksi nimenomaan natsitiedemiesten osaamisen avulla. Lähiaikoina kerron, miten valtaa käytetään valehteluun, ja mitkä ovat maailmanhistorian 10 suurinta valhetta. Suomen Laillisuuspuolueen alustava yleisohjelma. Pienten ja keskisuurten yritysten asemaa on erityisesti tuettava. Kyse on poliittisesta valinnasta.

Liiallinen yksityistäminen ei ole hyväksi Suomelle. Tarvittaessa on kansallista omaisuutta, kuten vesi, maa kaivokset ja sähkö kansallistettava takaisin valtiolle. Puolue ajaa oikeuslaitoksessa vääryyttä kokeneiden ihmisten asiaa. Syrjäytyneitä nuoria, työttömiä, vanhuksia ja mielenterveyspotilaita on autettava riittävin resurssein.

Toisaalta myöskään tahallista työn välttelyä ei tule hyväksyä. Jos liian hyvä työttömyysturva johtaa työn karttamiseen, vaikka sitä olisikin tarjolla, on mietittävä sitä, onko työttömyysturva liian hyvä. Kommentteja, korjaus- ja lisäysehdotuksia yleisohjelmaan otetaan vastaan. L inkki perustettavan yhdistyksen alustaville nettisivuille. Uutta poliittista puoluetta, Suomen Laillisuuspuoluetta, edeltävän yhdistyksen perustava kokous on pian, 7. Kokeilin uutta yhdistystä varten yhtä kotisivupohjaa, jolle laitoin hiukan tekstiä.

En tiedä, tuleeko juuri tämä sivusto olemaan se lopullinen, mutta katsotaan nyt, miten tämä toimii. Kun yhdistys on perustettu, laitan tänne ja uusille sivuille yhdistyksen valittujen luottamushenkilöiden yhteystiedot sekä sen jälkeen kaikkea hyödyllistä tietoa ja poliittisia kirjoituksia ja kannanottoja.

Jouko Pihon kirjoitus "Suomessa on kaksi turhaa puoluetta". Syy turhuuteen on siinä, että molemmat ovat yhden asian puolueita, mitkä ovat mielestäni turhia puolueita jo määritelmän mukaan. Minun puolestani yhden asian puolueet voitaisiin kieltää. Jos joku haluaa ajaa yhtä asiaa, niin siihen riittää mielestäni järjestö.

KD ajaa kristillisiä näkökulmia, vaikka on yrittänyt jo vuosia päästä eroon liiasta kristillisestä leimautumisesta pyrkien saamaan yleispuolueen hyväksyntää. Mutta kun KD on yleispuolue, niin KD: Sen takia KD onkin mukana kuuden puolueen sekasotkuhallituksessa, joka on johtamassa Suomea kohti tuhoa. KD on ennen kaikkea turha puolue sen takia, että kristillisesti ajattelevia ihmisiä on kaikissa puolueissa.

Sen takia on outoa, että yksi puolue ikään kuin omii kristillisen politiikan itselleen. RKP on taasen jäänne Ruotsin vallan ajalta, jolloin Suomeen syntyi ruotsinkielinen yläluokka, joka pitää vieläkin kiinni etuoikeuksistaan, vaikka ruotsinkielistenkin pitäisi ymmärtää, että jo vuoteen Ruotsi ei ole ollut Suomen hallitsija.

Nyt kuitenkin RKP esiintyy ikään kuin näin ei olisi, vaan elettäisiin edelleenkin Ruotsin vallan aikaa. Olen sitä mieltä, että turha ja kallis virallinen kaksikielisyys on lopetettava, koska lähes kaikki suomenruotsalaiset osaavat suomea. Ja joka ei osaa, niin hävetköön sitä, että ei osaa synnyinmaansa pääkieltä. Totta kai pitää osata sen maan pääkieltä, missä on syntynyt, ja sitten pitää huolta myös omasta äidinkielestään.

RKP on täysin turha puolue senkin takia, että ruotsinkielisiä vaikuttaa paljon muissakin puolueissa, sellaisia ruotsinkielisiä, joiden mielestä Suomessa pitää ottaa ensisijaisesti kantaa muihin poliittisiin kysymyksiin kuin vain kielikysymyksiin. Minun perusteilla olevan puolueeni kanta on selvä: Suomen pitää pyrkiä eroon virallisesta ja kalliista kaksikielisyydestä.

Mainittakoon vertailun vuoksi, että eivät Ruotsi jossa on paljon suomenkielisiä ja Suomen maakunta Ahvenanmaakaan ole kaksikielisiä vaan yksikielisesti ruotsinkielisiä. Sanon lopuksi vielä senkin, että RKP: Jos minä olen joskus muodostamassa Suomen hallitusta, RKP ei ole siinä mukana ikään kuin itsestään selvänä käenpoikasena, vaan ainoastaan asiapohjalta.

Antti Pesosen kirjoitus "Eurokriisin takausvastuita ei pidä maksaa". Olen samaa mieltä Pesosen kanssa. Suomen ei tule olla maksumiehenä, kun pankit ovat luotottaneet liikaa valtioita, jotka elävät yli varojensa eivätkä osaa edes kerätä veroja kansalaisiltaan.

Valtiot tehostakoot toimintojaan ja pankit kärsikööt omat tappionsa. Ei muiden munaukset kuulu suomalaisille veronmaksajille. Perusteilla oleva uusi puolue ajaa selvästi tätä ainoaa oikeaa linjaa Jouko Pihon kirjoitus "Päätös on tehty: Toisaalta olen miettinyt vakavasti Perussuomalaisiin liittymistä. Myös kolmas vaihtoehto on ollut mielessä, että minun paikkani ei olisi ollenkaan politiikassa, ainakaan aktiivisena toimijana.

Monien pohdintojen ja eri ihmisten kanssa käymieni keskustelujen jälkeen olen tullut tänään Eli uuden poliittisen puolueen perustaminen. Se tie on Suomen vapauden tie. Vapaus kansainvälisten pankkien, monikansallisten suuryhtiöiden ja Euroopan unionin Suomea ja sen ihmisiä vahingoittavasta valheellisesta politiikasta, joka johtaa työttömyyteen ja velkaorjuuteen. Sen takia Suomen on parasta erota eurosta ja EU: Se tie on myös suomalaisuuden tie, jossa Suomen valtion ensisijainen tehtävä on huolehtia omista kansalaisistaan.

Se tie on myös kansakunnan moraalisen ja hengellisen nousun tie. Lopuksi kaiken tulee johtaa laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääntymiseen kaikkea vääryyttä ja korruptiota vastaan.

Hyvä veli —systeemi kuolkoon ja kuopattakoon. Jos sinä haluat olla tässä uudessa puolueessa mukana jäsenenä, kannatuskorttien kerääjänä tai kuntavaalien ehdokkaana, niin ota minuun yhteyttä jouko.

Puoluetta edeltävän rekisteröidyn yhdistyksen perustava kokous pidetään 2. Jos haluat tulla mukaan tekemään historiaa, niin soita minulle numeroon , niin puhutaan politiikkaa ja minä kerron sinulle kokouspaikan. Kuntavaaleilla on merkitystä, mutta ehdottomasti tärkein tavoitteemme on olla vuoden eduskuntavaaleissa Suomen suurin puolue. Jussi Halla-ahon kirjoitus "Maahanmuuttajien työllistymisestä". Kannattaa lukea Jussi Halla-ahon viimeisin kirjoitus "Maahanmuuttajien työllistymisestä" osoitteessa http: Kyse ei ole ihonväristä eikä mistään muustakaan sellaisesta seikasta, vaan ilmeisesti asenteesta työhön.

Nepalit tekevät mielellään mitä tahansa töitä. Lääkäritkin voivat olla vaikka siivoojina, mutta jotkin muut kansallisuudet vierastavat itse työntekoa ja elävät mieluummin toisten kustannuksella. Tämän sanominen ei ole rasismia vaan tilastoihin perustuva tosiasia.

Totuus ei voi koskaan olla rasismia. Todettakoon tässä yhteydessä, että joillakin suomalaisilla nuorilla on myös epätervettä työn karttamista, kun halutaan mieluummin bailata ja vetää kaljaa kiduksiin kuin olla missään töissä, koska saahan sitä sossusta ja vanhemmilta rahaa. Tällaiseen leväperäiseen sossun varassa elämiseen on puututtava, oli sitten kyseessä kantasuomalainen tai muualta muuttanut.

Miksi työtätekevien olisi elätettävä yhä lisääntyvää määrää luuserilusmuilijoita? Olkoot ilman avustuksia, niin eiköhän työnteko ala pikku hiljaa kiinnostaa. Ja työtä vieroksuvat turvapaikkaturistit tulee palauttaa heti rajalla takaisin lähtömaahansa, ellei heillä ole osoittaa työpaikkaa. Jussi Halla-ahon kantelu Julkisen Sanan Neuvostolle. Kirjoitus on poikinut ainakin kaksi yhteydenottoa Julkisen Sanan Neuvostoon. Toisen kantelun on tehnyt kansanedustaja Reijo Tossavainen ja toisen kansanedustaja Jussi Halla-aho.

Tässä on seuraavaksi Jussi Halla-ahon kantelu, mistä käy ilmi, että Iltalehden Halla-ahoa koskevat väitteet ovat täysin perättömiä. Iltalehti käsittelee pääkirjoituksessaan Norjan joukkomurhaa ja Breivikin aatteellisia yhteyksiä seuraavasti: Hän toimi Norjan "edistyspuolueessa" ja on maininnut oppi-isäkseen muun muassa Jussi Halla-ahon. Breivik ei ole kutsunut minua oppi-isäkseen eikä maininnut minua omissa kirjoituksissaan tai puheenvuoroissaan sanallakaan.

Ennen joukkomurhaa Breivik julkaisi manifestin " - A European Declaration of Independence", joka on ladattavissa ja luettavissa useissa internet-osoitteissa. Yli puolet manifestin tekstistä on copy-paste-metodilla kopioituja ja ilman lupaa julkaistuja tekstejä erilaisista englanninkielisistä blogeista.

Manifesti on ladattavissa mm. Kyse ei ole Breivikin omasta tekstistä vaan norjalaisen Fjordman-nimimerkin vuonna julkaistusta blogikirjoituksesta, jossa siteerataan omaa, niinikään vuonna julkaistua blogikirjoitustani.

Kyseisessä tekstissä Fjordman kertoo tulleensa eräissä kysymyksissä samanlaisiin johtopäätöksiin kuin allekirjoittanut. Breivik on julkaissut Fjordmanin tekstin sellaisenaan omassa manifestissaan. Kuten sanottua, Breivik ei siteeraa eikä mainitse minua omissa kirjoituksissaan tai puheenvuoroissaan sanallakaan. Mikään ei viittaa siihen, että hän olisi edes kuullut olemassaolostani. On huomattava, että Breivik toimitti manifestinsa sähköpostitse yli tuhannelle "eurooppalaiselle patriootille", mm.

Iltalehden pääkirjoituksessa esitetään valheellinen väite Breivikin aatteellisista kytköksistä allekirjoittaneeseen ja pyritään vierittämään moraalista vastuuta Norjan joukkomurhasta perussuomalaisille ja erityisesti puolueen "muukalaiskammoiselle siivelle". Erityisen suorasti tämä "vastuu" käy ilmi jutun kuvatekstistä: Lyhyet erottamiset eduskuntaryhmästä ovat parempi vitsi kuin "satiiri" hihanauhoista. Viha huipentui Norjan joukkomurhassa, josta käydään nyt oikeutta.

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Antti Pesosen kirjoitus rakenteellisesta korruptiosta. Suomi on ollut vähiten korruptoituneiden maiden joukossa. Kuten muissakin mittauksissa, mittauksen tulos riippuu tässäkin tapauksessa siitä, mitä mitataan ja miten. Kansainvälisten yritysten kannalta haitallista korruptiota on se, mikä haittaa liiketoimintaa.

Sellaista on vaikkapa virkamiesten lahjominen. Sen sijaan rakenteellinen korruptio voi olla jopa hyödyksi liiketoimille.

Rakenteellista korruptiota on lakien ja säädösten venyttäminen joidenkin eduksi tai vallan, asemien ja julkisten varojen jakaminen esim. Transparencyn korruptiomittaus ei tunnista rakenteellista korruptiota.

Suomen lakikaan ei sitä kiellä. Rakenteellinen korruptio on siis ainakin suurelta osin laillista. Suomen poliittinen järjestelmä on rakenteellisen korruption läpitunkema. Valtapuolueiden käytössä ovat puoluetuki, puoluekuri ja poliittiset virkanimitykset. Kuvaa täydentää julkisten varojen jakaminen valtapuolueiden järjestöille ja median hallinta. Se on tarkoittanut, että avointa julkista keskustelua ei ole käyty niistä asioista, jotka ovat vallanpitäjille kiusallisimpia.

Näemme nyt, että elinkeinoelämän järjestöt ja yritykset rahoittavat valtapuolueita merkittävästi. Kansanedustajien lukumäärän mukaan maksettava, nyt noin 40 miljoonan euron vuotuinen puoluetuki on kylläkin tehnyt valtapuolueet riippumattomiksi kansalaisista.

Valtapuolueet voivat ostaa äänet vaaleissa äänestäjien maksamilla verorahoilla. Tätä helpottaa, että samat puolueet hallitsevat suurta osaa mediasta. Puoluekuri on vielä varmistamassa, että valitut edustajat varmasti toimivat kuten hyväveliverkostot haluavat. Vaikka Suomen perustuslain 29 § selkeästi kieltää puoluekurin, valtapuolueet määräävät yleisesti miten kansalaisten vaaleissa valitseman edustajan on eduskunnassa äänestettävä.

Uutiskynnyksen ylittää äänestys, jossa kansanedustaja voi äänestää miten haluaa. Rakenteellinen korruptio selittää Suomen nykytilan. Se selittää, miksi on tehty ja tehdään kansalaisten enemmistön tahdon vastaisia päätöksiä ja miten on mahdollista, että sellaisia voidaan tehdä.

Kansalaisten enemmistön tahdon vastaisista päätöksistä esimerkiksi käy kolme asiakokonaisuutta. Eriarvoisuutta lisäävä politiikka, vallan siirtäminen Suomesta EU: Kansalaisten tahto ei ratkaise poliittisten päätösten sisältöä, koska vallanpitäjät samaistuvat enemmän taloudelliseen eliittiin kuin äänestäjiinsä. Kansalaisten enemmistön tahdon vastaisia päätöksiä on mahdollista tehdä, koska päättäjät eivät ole riippuvaisia äänestäjistään, vaan ovat luoneet systeemin, joka voi hallita julkisuutta ja ostaa äänet vaaleissa.

Tällainen demokratian, kansanvallan rappio kestää aikansa. On luultavaa ja toivottavaa, että monilla suomalaisilla on mielikuva toisenlaisesta politiikasta. Aidommasta demokratiasta, joka pyrkii avoimen julkisen keskustelun kautta löytämään kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja joka aidosti kuuntelee kansalaisia. Laillisuuden lisäksi on kysyttävä mikä on oikein ja mikä väärin.

Ja kenen ehdoilla ja keiden hyväksi päätöksiä tehdään. Jouko Pihon kirjoitus "Tutkin budjettia: Aloin eilen lukea mielenkiintoista kirjaa, Suomen valtion tämän vuoden tulo- ja menoarviota eli budjettikirjaa. Yli sivuisen teoksen virallinen nimi on "Asiakirjayhdistelmä vuoden talousarviosta". Olen vasta kirjan alkupuolella, mutta jo nyt olen saanut monia ideoita Suomen valtion taloustilanteen tasapainoittamiseksi.

Nämä ajatukseni ovat yksittäistä pohdiskeluani ja vain minun omia tuumailujani. Budjetti on tänä vuonna reippaasti alijäämäinen, joten Suomen valtio joutuu nettolainaamaan 7 euroa eli yli 7 miljardia euroa, jotta tulot ja menot saadaan tasapainoon.

Pitemmän päälle tällainen velaksi eläminen on tuhoisaa. Tulen jossain vaiheessa laatimaan tarkemman budjettiehdotuksen uutta poliittista ajattelua varten, mutta ajattelin tuoda julkisuuteen jo tässä vaiheessa muutamia ajatuksiani.

Keskityn tässä vaiheessa menopuoleen, koska en ole vielä perehtynyt tuloihin, kuten lähinnä erilaisiin veroihin. Sekin tulee olemaan kiintoisa haaste miettiä, miten valtion tuloja voitaisiin lisätä, mutta nyt siis muutamia ideoitani menoleikkauksista.

Jouko Pihon ehdottama valtion menojen säästölista. Poliittisen toiminnan avustaminen eli puoluetuki 34 Sotilaallinen kriisinhallinta kalusto ja hallinta 63 Lähialueyhteistyö eli lähinnä Venäjän tukeminen 6 Kansainvälinen kehitysyhteistyö eli kehitysapu Jo tämän ehdotukseni pohjalta Suomen valtio säästäisi joka vuosi yli 1,5 miljardia euroa. Mutta tässä oli mukana vain muutamia kohtia.

Kun luen budjetin tarkemmin läpi, uskon, että monin paikoin löytyy lisää säästökohteita. Ei välttämättä näin radikaalisti, että joidenkin asioiden rahoittaminen lopetetaan kokonaan, mutta siten, että menoja voidaan huomattavasti pienentää monilla aloilla, joilla on vain totuttu tuttuihin rahoihin, että ne tulevat kuin manulle illallinen, kun on aina ennenkin niin tehty.

Tämä koskee ennen kaikkea kaikenlaisia tukia. Tämän lisäksi on vielä tuotava esille se mahdollisuus, että jos turhasta virallisesta kaksikielisyydestä luovuttaisiin ja siirryttäisiin Ahvenanmaan maakunnan malliin, että manner-Suomessakin olisi vain yksi virallinen kieli kuten Ahvenanmaalla, niin siitä uudistuksesta koituvat säästöt voisivat olla lopulta melkoisen mittavia. Tähän liittyen myös liiallisen byrokratian eli osittain liiallisen virkamieskunnan supistaminen voisi olla paikallaan ja tuoda suuria säästöjä.

Eli turhat virkamiehet mieluummin tuottavaan työhön. Nämä menoleikkausehdotukseni ovat poliittinen kannanottoni. En halua Suomen valtion syytävän rahaa sellaisiin menoihin, jotka eivät kuulu Suomen valtiolle.

Haluan lisäksi sitä, että Suomen valtio kohdentaa varansa suomalaisten elinolojen parantamiseen. Suomen valtion tehtävä on pitää ensisijaisesti huolta omista kansalaisistaan.

Kun tutkin lisää tätä aihealuetta, niin tulopuolella löytyy varmaan myös monia mielenkiintoisia asioita.

Mutta siitä ja muista veroasioista enemmän seuraavassa kirjoituksessani. Sanottakoon vielä yhteenvetona, että olen sitä mieltä, että seuraavat asiat tulee lopettaa kokonaan, ja jos niin tehdään, säästöt ovat vuodessa yli 1,5 miljardia euroa.

Suomen tulee luopua puoluetuesta, koska jos puolue ei pysty itse hoitamaan varainhankintaansa, sitä ei tarvitse olla olemassa.

Suomen tulee luopua kansainvälisestä kriisinhallinnasta. Muiden maiden monimutkaiset kiistat eivät kuulu suomalaisille. Eli Suomi pois Afganistanista. Suomen on lopetettava lähialueyhteistyö eli rikkaan Venäjän tukeminen. Järjestöt voivat jatkaa avun antamista, jos haluavat.

Suomen on lopetettava kehitysavun antaminen, koska se on tehotonta ja passivoivaa. Lisäksi osa varoista valuu vääriin taskuihin, korruptioon, hallitsevalle luokalle ja rikollisille, mikä on suomalaisten veronmaksajien rahojen paheksuttavaa väärinkäyttöä. Mutta se jatkuu ja jatkuu, paitsi jos nykyisen muotoinen kehitysapu lopetetaan. Järjestöt ja kirkot voivat jatkaa avun antamista, jos haluavat. Suomen on lopetettava nykyisen kaltainen humanitaarinen maahanmuutto, jossa liian moni Suomeen pyrkivä on elintasopakolainen eli sellainen, joka pyrkii Suomeen kohottaakseen omaa elintasoaan suomalaisen sosiaaliturvan avulla.

Hädänalaisia on parempi auttaa heidän omassa maassaan. Samoin on yritettävä vaikuttaa näiden maiden hallituksiin, että he pitäisivät huolta omista kansalaisistaan. Se ei ole Suomen tehtävä. Suomeen voi edelleen muuttaa pysyvästi muualta tulleita, mutta vain siinä tapauksessa, että he pystyvät elättämään itsensä ja perheensä.

Suomella ei ole velvoitetta elättää muualta tulleita. Eli Fazerit, Serlachiukset, Sinebrycoffit, Finlaysonit ja heidän kaltaisensa työtä tekevät ja muillekin työtä tarjoavat ulkomaalaiset ovat tervetulleita Suomeen, mutta eivät ne, jotka eivät aiokaan tehdä työtä, vaan haluavat elää vain Suomen avokätisen sosiaaliturvan varassa.

Suomen on lopetettava rasistisen Ahvenanmaan tukeminen. Koska ahvenanmaalaiset haluavat olla Suomessa ruotsinkielisiä niin, että Suomen Ahvenanmaassa suomenkielisillä ei ole samoja oikeuksia, niin tälle autonomiselle saarelle on turhaa syytää mitään rahoja suomalaisten veronmaksajien kukkarosta.

Olen sitä mieltä, että on parempi, että tuokin automaattinen menoerä loppuu, ja Ahvenanmaa joko itsenäistyy tai liittyy Ruotsiin ellei sitten Venäjä miehitä sitä. Jos Ahvenanmaa tulee osaksi Ruotsia, mikä olisi minusta kaikkein paras ratkaisu, niin siinä tapauksessa Suomen tulee saada alueesta jokin korvaus Ruotsilta, joko rahallisesti tai alueellisesti.

Pohjois-Ruotsin meänkielisten eli suomenkielisten Länsipohjan alueen voisi liittää Suomeen. Niko Kaukon kirjoitus "Suomalaiset oravanpyörässä". Suomi kansana ja maana on kuin huomaamatta joutunut sitä hengiltä juoksuttavan talousjärjestelmän uhriksi; tätä järjestelmää kuvaa hyvin termi oravanpyörä. Oravanpyörä pakottaa pyörittämään itseään yhä lujemmin ja lujemmin, mutta loppujen lopuksi siitä ei ole suomalaisille mitään hyötyä; uuvuttavien ponnistelujemme tulokset hyödyttävät enenevässä määrin muita kuin itseämme.

Järjestelmä vuotaa koko ajan suuremmaksi käyvän osan suomalaisten työn tuloksista pois maastamme kasvottoman pääoman ja ulkomaalaisten yritysten käsiin. Suomalaisten on pyöritettävä vuotavaa oravanpyöräänsä koko ajan ahkerammin voidakseen pitää elintasonsa edes ennallaan ja sekään ei enää auta, vaan valtionvelkaa on lisättävä joka vuosi miljardeittain. Velanoton suhteen meillä on käytännössä menossa joka vuosi luvun pankkikriisin veroinen kriisi, mutta siitä on nykypäivinä tullut normaali olotila, mikä hyvin kuvaa nykyjärjestelmän järjettömyyttä.

Eli vaikka tuotantovälineet ja tehokkuus kehittyvät nyt nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historian aikana, niin meillä ei yhtäkkiä ole enää varaa edes yhteiskunnan perustoimintojen rahoittamiseen. Eläkkeisiinkään ei enää tunnu olevan varaa vaikka niihin jo vuosikymmeniä sitten riitti helposti maksukykyä tuottavuuden ollessa silloin vielä paljon heikompaa.

Nyt siis vanhuksetkin yritetään saada pyörittämään oravanpyörää hautaansa asti, koska huono EU-sopimuksiin perustuva talousjärjestelmä ei pysty pitkällä tähtäimellä takaamaan yhteiskunnan eläkkeenmaksukykyä. Oravanpyörän orjia ovat myös nykyajan torpparit eli asuntovelalliset; vuotiset asunto-lainat sitovat yhä epävarmemmiksi käyvissä työpaikoissaan työskentelevät suomalaiset asuntoonsa aivan kuin torpparit sidottiin pirtteihinsä aikoinaan. Isännän asemassa on nyt pankki korkovaatimuksineen.

Vain velka on ja pysyy kiveen hakattuna oravanpyörässä; juuri velka on järjestelmän tukipilari. Velka sinänsä ei ole välttämättä huono asia, mutta tässä oravanpyörässä, jossa työpaikat ovat kaikkea muuta kuin varmoja, kymmeniksi vuosiksi otettu velka voi muuttua elinikäiseksi taakaksi ja henkiseksi kärsimykseksi. Mutta juuri se on oravanpyörän yksi tarkoituskin; jo pelkillä korkotuloillaan oravanpyörän taustavoimat elävät leveää elämää. Näin oravanpyörän suunnittelijat rikastuvat ja kasvattavat mahtiaan ihmisten velkavankeutta omaksi edukseen käyttäen.

Jos järjestelmä olisi parempi ja itsenäinen päätöksenteko mahdollista, kehittyneiden tuotantovälineidemme avulla olisi nykypäivänä helppo turvata ihmisille laadukkaampi sekä taloudellisesti ja henkisesti rikkaampi elämä. Suomalaisia riistävän oravanpyörän aiheuttamaa kurjuutta yritetään vastuuttomasti peitellä velkaannuttamalla valtiota. Toinen keino on syyllistää kansaa laiskaksi, että jo saavutettuja etuja pystyttäisiin nopeahkoon tahtiin napsimaan kansalaisilta pois.

Oravanpyörä siis köyhdyttää ja riistää meitä jatkuvasti käyttäen Suomen kansaa tyhmänä oravana tehottomassa generaattorissa.

Suurta työttömyyttä aiheuttava järjestelmä on alkanut röyhkeästi käyttämään myös työttömiä orjinaan pakottaen heidät perustuslain vastaisesti pakkotyöhön oravanpyörää pyörittämään. Orjakaupasta tulee monelle mieleen antiikin ajat orjamarkkinoineen, mutta uskomatonta kyllä, työttömillä käydään orjakauppaa myös nykysuomessa.

Näin mätä järjestelmä pakottaa uhrinsa vielä pakkotyöhön pitääkseen itseään yllä ja oravanpyöränsä vauhdissa. Orja on hyvä ja äärimmilleen viety esimerkki "ahkerasta" oravanpyörässä polkijasta, joka ei koskaan työtä tekemällä rikastu. Isännän eduksi toimiva järjestelmä vie orjan työn tulokset kokonaan; orjalle ei koskaan kerry vaurautta vaikka hän tekee työtä pitkiä päiviä läpi koko elämänsä.

Silti orja tekee koko ajan tuottoisaa työtä; tästä huomaamme, että rikkaus ja ahkeruus eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Orjan isäntä, jonka ehdoilla järjestelmä pyörii, vie orjan työn tulokset ja rikastuu tämän työllä. Suomen kansa on joutunut maailmassa lähemmäs orjan asemaa, kun se unionistien toimesta liitettiin EU: Ruotsin vallan aikana maamme myös ollessa suurvallan reuna-alueena.

EU-sopimuksiin perustuvassa nykyjärjestelmässä ihmisestä yritetään repiä kaikki irti hautaan asti; ihmiset kuolevat tyhminä ja kansakunta on tuomittu orjan asemaan lukuun ottamatta pientä yläluokkaa, joka kokee olevansa muiden yläpuolella ja joka saa systeemistä yli tarpeensa. Oravanpyörä nöyrine palvelijoineen on muuttanut Suomen banaanivaltioksi, jossa esim.

Omista lähtökohdistamme suunniteltu itsenäinen järjestelmä mahdollistaisi hieman "laiskemmankin" työnteon, kun suomalaisten työn tulokset jäisivät omaan käyttöömme. Samalle se säästäisi ihmisiä fyysisesti ja psyykkisesti ja näin mahdollistaisi myös kansan korkeamman sivistystason sekä auttaisi ihmisiä jaksamaan työelämässä paremmin.

Päättäjien todellinen tehtävähän olisi pitää valtion ja yhteiskunnan taloudellisesta hyvinvoinnista huolta ja lainsäädännöllä varmistaa, että järjestelmä on sellainen, että se takaa ihmisille laadukkaan elämän syntymästä vanhuuteen asti. Näin unionistit sitoivat Suomen kädet ja alistivat maamme vieraan vallan alle osaksi oravanpyörää. Sen myötä ainut keino mikä jäi heidän omiin käsiinsä elintason ylläpitämiseksi on orjapiiskurin vanha keino; nyt kansaa syytetään laiskaksi ja keppiä heiluttamalla se yritetään pakottaa ponnistelemaan oravanpyörässä lujemmin ja lujemmin, kun omia raskaita poliittisia virheitä ei uskalleta myöntää ja korjata.

Suomen päättäjät siis turvautuvat vanhan ajan tyyliin ruoskaansa ja yrittävät korjata tilannetta piiskaamalla suomalaisia yhä kovempaan työntekoon vaikka oikea ratkaisu olisi palauttaa itsenäinen päätöksenteko ja korjata resursseja vuotava systeemi paremmaksi.

Ilmeisesti kyvyttömyys nähdä ongelma oikeassa valossa sekä poliitikkojemme alamaismentaliteetti estävät oikeansuuntaisen politiikan ajamisen nykyisten eduskuntapuolueiden toimesta. Suomalaiset voivat silti halutessaan hypätä pois oravanpyörästä helposti. Se vaatii vain äänestyskäyttäytymisen muuttamista ja sellaisten voimien tukemista vaaleissa, jotka ajavat itsenäisen päätöksenteon palauttamista. Suomalaisten pitäisi nykyoloissa vakavasti miettiä jatkammeko oravanpyörän pyörittämistä ja siinä itsemme loppuun polttamista vai haluammeko sittenkin itsellemme ja lapsillemme varmemman, kevyemmän ja laadukkaamman elämän?

Ja olemmeko valmiita tekemään sen eteen mitään vai onko parasta vain jatkaa oravanpyörän pyörittämistä huonoista seurauksista välittämättä? Itsenäisyyspuolueen hallituksen jäsen Jouko Pihon kirjoitus "Pitäisikö se uusi puolue sittenkin perustaa?

Toki äänestäjiä tulisi kaikkialta eri yhteiskuntaryhmistä, mutta juuri nyt näyttää siltä, että melkoisen moni perussuomalainen voisi äänestää uutta puoluetta, jos sellainen olisi ja jos siihen syntyisi luottamusta.

Olen itse edelleen kyselevällä mielellä. Harkitsen perussuomalaisten ja uuden puolueen välillä. Mutta kun lähes joka päivä tulee outoja uutisia perussuomalaisista, niin tulee väkisin sellainen tunne, että ei välttämättä halua sellaiseen joukkoon mukaan. Sanon vielä selvyyden vuoksi, että viimeisimmässä kohussa minua ei häirinnyt Helena Erosen kirjoitus, joka oli vain tavallista lennokkaampaa mustaa huumoria ja piruilevaa sarkasmia.

Sen sijaan minua ihmetyttää paljonkin PS: Eivätkö he tosiaan ymmärrä lukemaansa oikein? Vai onko niin, että suurin osa ei ole lukenut koko tekstiä, vaan ovat muiden antamien väärinymmärrykseen perustuvien selostusten varassa ryhmäpaineen takia samaa mieltä kuin muutkin?

Sama asia tapahtui jo aiemmin Jussi Halla-aholle, jonka Ateenan panssarivaunukirjoitusta ei myöskään käsitetty oikein ollenkaan Halla-aho ei oikeasti ehdottanut tankkeja Ateenan kaduille , vaan Timo Soini meni heti saatuaan tietää toimittajilta asiasta tutkimatta sitä lähemmin median retkuun ja tuomitsi Halla-ahon kirjoituksen. Perussuomalaisissa on paljon hyvää ohjelmallisesti ja siellä on monia hyviä yksilöitä mukana.

Mainitut asiat ja monet asiat, joita en tässä edes mainitse, yksi alkaa H: Sen tähden ajatus täysin uuden puolueen perustamisesta tuntuu päivä päivältä oikeammalta. Antti Pesosen kirjoitus Suomen politiikan virheistä. Olen usein kehunut Uutta Suomea, mutta en jaksa enää. Neljään kertaan ovat tosiasiat olleet liikaa, ja minunkin pitäisi vihdoin tajuta, että Uusi Suomi on alusta alkaen ollut ongelma.

Sinne omalla ajallaan, ilman palkkaa, kirjoittavat suomalaiset yksilöt ovat alusta alkaen olleet sankareita. Heitä minä kehun, en sensuroijia. Olen jo kauan tiennyt, että media on propagandan väline, totuudella ei ole merkitystä vaan asenteilla, propagandalla ja valheilla. Olen todistanut tämän väitteen pienillä ja isoilla asioilla. Natsi-Saksan saavutettua valta-aseman Euroopassa, onneksi tilapäisesti, yksi ihmisryhmä pakotettiin käyttämään rintamerkkiä.

Suomessa, ja kaikkialla maailmassa, on ongelmia. Vapaa liikkuvuus lisää riskejä. Myös laittomia siirtolaisia saattaa esiintyä. Jos siis poliisi haluaa valvoa lakia, poliisin on pysäytettävä ihmisiä kadulla ja tarkistettava status.

Jos tätä kritisoidaan, eli jos poliisi ei saakaan valvoa lakia, pitää keksiä toinen ratkaisu. Uusia ideoita esitetään harvoin nyt tiedämme miksi ja siksi Helena Erosen teksti oli niin ilahduttava. Se tehtiin kekseliäästi ja huumorin keinoin. Siinä mielessä toivon, että laki suojelisi yksilöä niin kuin perustuslaki edellyttää ja mieluummin asettaisi rangaistuksia valheiden levittäjille.

Ulkomaille valitettavasti lain koura ei ulotu. Jos meillä on ongelma, siihen tulisi etsiä ratkaisuja, ei suinkaan alkaa ajojahtia sitä kohtaan, joka kirjoittelee. Natsikortin heiluttelu on niin vastenmielinen ilmiö, että kirjoittaisin siitä mielelläni omat tekstit, perusteellisesti.

Ihmisen anonymiteetti on arvo sinänsä. Ihmisellä tulee olla oikeus kävellä kadulla ilman että hänet tunnistetaan. Kun kuitenkin yhteiskuntamme ei enää ole normaali eikä rauhanomainen, on kyselty, saako poliisi pysäyttää ihmisiä kadulla ja vaatia henkilötodistusta tai passia.

Se vie aivopestyjen ihmisten ajatukset natsi-Saksaan. Jos kasvot paljastavat sinut eurooppalaiseksi tai afrikkalaiseksi, onko sekin natsismia? Jotta tämä prosentti säilyisi edelleenkin, on Malmössä ja Suomessakin huolehdittava siitä, että koskaan ei yhtään juutalaista murhata tämän statuksen takia. Siihen tarvitaan poliisi, jolla on lain takaama oikeus valvoa oleskelulupia ja ihmisiä, joilla on syytä epäillä olevan laiton status Suomessa.

Jos katuvilinässä liikkuu tuleva murhaaja, pitää olla oikeus selvittää, onko tällä henkilöllä oikeus oleskella Suomessa tai Schengen-alueella. Jos status olisi näkyvillä jonkinlaisella ulkoisella merkillä, kaikilla, ei sekään olisi ihmisoikeusloukkaus eikä kansallissosialismia. Kukaan ei ole vaatinut mitään. Kukaan poliitikko ei ole vaatinut, eikä kirjoittanut mitään hihamerkeistä. Yksikään perussuomalaisten jäsen ei ole vaatinut mitään.

Maailmalla, erityisesti Euroopassa, toimii jo useita erilaisia eettisiä pankkeja ja sosiaalisia rahoittajia. INAISEen kuuluvien rahoittajien organisaatiomuodot ja toiminnalliset menetelmät poikkeavat toisistaan, mutta niitä yhdistävät seuraavat piirteet:. Perinteisen lainarahoituksen lisäksi tuotteisiin kuuluvat lahjoitukset, riskipääoma, vakuudet, vakuutukset sekä konsultointi.

Useimmat yleishyödylliset rahoittajat sijoittavat. Esimerkkien kautta pääset tutustumaan jo toimiviin ja rakenteilla oleviin pankkeihin.

Seminaarissa tutustutaan siihen, millaisia vaihtoehtoisia pankkeja Euroopassa jo toimii. Paikalla on myös eurooppalaisten uusien pankkien edustajia, jotka kertovat kokemuksistaan, muun muassa. Seminaarin tavoitteena on selvittää minkälaista pankkia suomalaiset haluaisivat tukea. Seminaarissa mahdollisesti muodostuu yksi tai useampi aktiiviryhmä, joka lähtee edistämään parempaa pankkitoimintaa Suomessa.

Voit osallistua seminaariin joko yhtenä tai kahtena päivänä - tai tulla paikalle lyhyemmäksi aikaa. Voit olla yhtä hyvin pankkiiri, säästäjä, kansalaisaktivisti, journalisti, ympäristöasiantuntija, sosiologi, ekonomi, ohjelmoija, muotoilija, sijoittaja, psykologi, graafikko jne. Ilmoittautumisia toivotaan mahdollisimman pian, viimeistään 6.

Ville Iivarisen kirjoitus "Neljä kysymystä, joita ei koskaan esitetä rahasta". Suuri osa suomalaisista kuvittelee yhä elävänsä vapaassa, avoimessa ja keskustelevassa demokratiassa.

Tämä on pelkkää kuvitelmaa, sillä vaikka vaalien lähestyessä tullaankin käymään paljon keskustelua, niin alla olevaa neljää kysymystä ei tulla näkemään yhdessäkään vaalikoneessa, kukaan virallisen median edustaja ei tule esittämään niitä yhdellekään poliitikolle eikä yksikään puolue tule sanomaan niistä sanaakaan.

Kaikki kysymykset liittyvät rahaan, jota kaikki käytämme päivittäin. Lainatessaan rahaa pankit eivät oikeasti lainaa rahaa, vaan ne luovat uutta rahaa, josta ne laskuttavat korkoa. Tänä vuonna Suomi käyttää verorahoja yli kaksi miljardia euroa valtionvelan korkoon. Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtionvelan hoito on maksanut meille noin 70 miljardia euroa. Velkaantumisesta tullaan puhumaan vaaleissa paljon, mutta kukaan ei tule kysymään, miksi valtiot antavat pankkien luoda rahaa tyhjästä, lainaavat tätä rahaa ja maksavat siitä pankeille korkoa, kun valtiot voisivat itsekin luoda rahaa ilman, että niiden täytyisi maksaa korkoa kenellekään.

Tämä luo hyvin epävakaan perustan taloudelle, sillä se vaatii jatkuvaa velanottoa korvaamaan aiempia velkoja vain, jotta voisimme ylläpitää rahakantaamme. Minä tahansa hetkenä joku huono uutinen saattaa heikentää kuluttajien ja yritysten velanottohalua, mikä saa rahakannan supistumaan ja aiheuttaa laman. Voisimme luoda pysyvän rahakannan, johon suhdannevaihtelut eivät vaikuttaisi, mikäli valtio loisi rahaa ilman velkaa, mutta tällaisesta vaihtoehdosta ei tulla vaaleissa kuulemaan sanaakaan.

Kuinka ratkaistaan kestävän kehityksen ongelma käyttämällä rahajärjestelmää, joka vaatii loputonta kasvua? Kun kaikki raha luodaan korollisena velkana, saadaan aikaan absurdi tilanne, jossa velkaa on aina olemassa enemmän kuin on rahaa, millä velan voi maksaa.

Jotta vanhojen velkojen maksu korkoineen olisi ylipäätään mahdollista, on velan määrän lisäännyttävä jatkuvasti, mikä taas luo tarpeen loputtomaan talouskasvuun, vain jotta systeemimme ei romahtaisi. Kuinka rahajärjestelmää tulisi muuttaa? Nykyinen järjestelmä velkaannuttaa kaikki, aiheuttaa jatkuvan buum-and-bust -syklin, pakottaa loputtomaan talouskasvuun, vaatii pankkien pelastamista verorahoin kerta toisensa jälkeen.

Se heikentää rahan ostovoimaa koko ajan sitä mukaa, kun rahakanta paisuu ja tulee lopulta kaatumaan omaan mahdottomuuteensa niinkuin aina kaikki pyramidihuijaukset, mutta yksikään puolue ei tule ehdottamaan mitään muuta järjestelmää sen tilalle.

Näin se todellinen valta toimii meidän aikanamme. Ei se enää tuki kenenkään suuta väkivaltaisesti niinkuin vanhassa maailmassa, vaan tässä uudessa maailmassa se hyvin hienovaraisesti ja huomaamattomasti huolehtii, mistä puhutaan ja mistä ei. Taloustieteilijätkin vain nauravat, kun heille moista ehdottaa, eivätkä viitsi miettiä koko asiaa.

Onneksi kaikki heistä sentään eivät ole samanlaisia, kuten vaikkapa tämä koko maailman kehittyneimmät tietokonemallinnokset velattoman rahan vaikutuksesta talouteen tehnyt japanilainen professori. Katso video Ville Iivarisen sivuilta.

Aaro Mikkosen kirjoitus ja ehdotus huumenuorten auttamiseksi. Vieraillessani anoppilassa, siellä Helsingissä panin merkille, että: Huolestuttavat mittasuhteet on saanut Helsingin katukuvassa alkoholin ja huumeiden käyttö.

Nuoret miehet hoippuvat sekavassa tilassa, ilman työtä tai työhalujakaan. Konjakkia kassit täynnä, kaljaa, eri huumeiden nimiä ja jopa sienten kasvattamisesta sai kuulla henkilöiden omakohtaisina puheina!

Koin, että näillä ihmisillä on sisimmässään hätä ja tuska. He etsivät elämälleen tarkoitusta. Myös aggressiivista käytöstä oli koettavissa. Tällainen lisää turvattomuutta väestössä ja ei ole Suomen kansalle ollenkaan sopivaa!

Kansan syntielämän tien päässä odottaa vain kaikenlaisia ongelmia. Huono kesä, pula-aikaa, rikollisuus kasvaa, sota! Nämä kaikki vaihtoehdot löytyvät Raamatusta! Eihän se ole ihmisarvoista elämää ja meidän sivistysvaltiossamme, että ihmiset ovat humalassa ja huumeiden vaikutuksen alaisina!

Rökälehtävät pitkin katuja ja koteja! Omaisille ja lapsille ovat humalikot todella raskasta ja vahingollista seuraa! Vähennä siinä sitten poliisin voimia. Onko kohta otettava jokaisen oma nuija tai kivääri mukaansa kun kulkee Helsingin katuja! Joten, mitäpä jos rukoilisimme Markun ja muiden huumeveikkojen puolesta, kuulisimme Jumalan kehotuksen ja tekisimme seuraavaa: Laatisimme JO KIIREESTI suunnitelman ja ohjelman huumeita, huumaavia aineita ja alkoholin käyttöä ennalta ehkäisevän ja niistä ongelmista jo itse, omaisille ja ympärillä eläville ihmisille ohjelman, jonka tavoite on: Voisimme -teidän kanssa - perustaa alkoholi- ja huumeongelmaisille, kun kevätkin tulee, kuntoutustyömaita eripuolille Suomea!

Pääpaino olisi metsänhoitotöiden ja luontoon liittyvien tehtävien tekemisessä, säännöllisyydessä, terveellisessä ulkoilmassa, ruuan laittamisessa, siivoamisessa, luonnontaloudessa, hyvässä seurassa ja erityisesti kristillisessä elämän omaksumisessa!

Kannustamme ihmisiä ehkä vielä piilossa olevien lahjojensa esille tuomisessa! Niitähän jokaisella eläväisellä on mukanaan! Raatteen rajavartiosema -historian havinaa- on nyt myynnissä. Niinkun mä en sitä ois laskenu koko ajan. Kohta tunsin kuinka kyrpä alko suoltaan kusta ja mä nielin ahnaasti lämmintä Masterinkusta. Pariskunta oli tulossa viattomasti uimaan. Talvikki piti alla tasaista voihketta, huudahteli välillä kun kulli survaisi hieman syvemmälle, "ooh Eipä tuo pullistuma tangojen etumuksessa ollut mitään arvailun varaan jättänyt, mutta kyllä Arton kulli oli todellakin suuri, noin 25 senttinen paksu, kadehdittavan iso elin.

Arto oli sellainen insinöörimäinen ja vähän jäykkä, mutta luotettavan oloinen hieman alle kolmikymppinen nuorimies. Arto kyselemättä siirtyi lipomaan pillua ja tyttö vain hämmästyneenä huudahdellen ja nautiskellen seurasi, kun mies työsti naaraalleen todellisen orgasmin.

Kädet ristissä päiden yläpuolella, toisiinsa silmiin katsoen ja jokaisella työnnöllä vain yhdessä huudahtaen Arto pani. Talvikki-kulta, sun rinnat on superihanat". Illalla saunassa asiallinen Arto paljasti itsestään uuden puolen, kun venytteli väsyneenä ja kertoi sitten, että "melko vähäiseksi jäivät yöunet".

Oliko sitten kyseessä vain tytön leikki, miehen kiusaaminen. Talvikki yritti hymistellä ja peitellä omaa ilahtunutta hämmästystään, kun mies kykeni ja halusi heti uuden kierroksen. Niitä oli alakerta täynnä. En tiennyt uskoako korviini ja silmiini. Onneksi seuraväkeä oli jäänyt avuksi, Miettisen pariskunta. Rouva oli pirskottanut hajuvettä korviensa taakse. Ääneni tuli kuin jostain verhon takaa. En sanonut mitään minäkään.

Olin sen jo aavistanut, ollut hyvilläni. Marko suuteli vielä Mikan kanssa kiihkeästi ennen kuin heidän tiensä erosivat, Mika meni mökkiinsä lepäilemään kiihkeästä iltapäivästään ja Marko meni tervehtimään Timoa. Timo tuli alakertaan ja katsahti punastunutta pikku veljeään ja kysyi sitten että mistäs nyt noin Mika oli punastunut? Marko sanoi nopeasti että Mikalla on uus elämä edessä ja uusi ystävä jonka kanssa hän on ollut eilisenkin illan kokonaan, samassa vinkkasi silmäänsä Mikalle joka entisestäänkin punastui.

Marko työntyi hitaasti nauttien anuksen tiukkuudesta ja tunteesta joka puristi hänen terskansa ympärillä. Marko suhisi Mikalle ja käski olla hiljaa. Mika tunsi sisälleen pursuavan spermaa ja nautti siitä tunteesta muistaen sen aina.

Riisuin jakkuni, paitani ja hameeni aivan pojan edessä. Pojan miekka oli niin kaunis, etten voinut olla suutelematta sitä. Ainakin hän oli vaihtanut ylleen normaalien toimistovaatteiden tilalle vaaleat farkut ja ylävartalon lihaksia nuolevan t-paidan. Poika otti niskastani kiinni tiukalla otteella ja työnsi pääni kohti hänen lepäävää elintään.

En aikonut keskustella toiveistani vaan riisuin nopeasti pojan t-paidan. Hän suuteli minua ja vei kätensä kosteaan alapäähäni. Käänsin katseeni ovelle ja huomasin, että poikakin oli varmaan aikonut lähteä töistä normaalia aiemmin. Samalla poika irrotti kätensä takamukseltani ja riisui liivini. Niillä ei kuitenkaan ollut väliä, sillä keskityin nyt poikaan.

Pidin kiinni jäykästä peniksestä ja ohjasin sen suoraan pesääni. Toinen käsi alkoi työntyä sisääni, hitailla edestakas liikeillä se menikin sisääni. Tunsin anuksen painautuvan suutani vasten ja nuolin sitä minkä jaksoin. Koko vartaloni jännittyi, ja tahti kiihtyi. Taas minun piti käydä kaikki läpi, nuolin parhaani mukaan ja lopussa kieleni oli aivan väsyneenä ja turtana, mutta piti vain jaksaa. Tuttu "seis" keskeytti kaiken.

Ehdotin että odottaisimme vielä pari tuntia, jotta ehtisin palautua paremmin äskeisen ruotsalaisnaisen käsittelystä. Baari oli vielä melko tyhjä, mutta humalaisia turisteja tuli koko ajan lisää. Hänen suloinen peppunsa näytti houkuttelevalta. Työnsin käteni hänen minihameensa alle ja tunnustelin pillua silkinohuiden pikkuhousujen läpi. Rytmikkäästi hän liikutteli lantiotaan keskivartaloni päällä.

Kun hyväilin hänen rintojaan, tunsin nännien olevan kivikovat. Kurkkiessani ruokasaliin näin seisovan pöydän ääressä vaalean kaunottaren, joka melkein pysäytti vereni. Henna olikin jo koneellaan. Nautin näkymästä, kun Henna upotti tappia toistamiseen treenattujen pakaroidensa väliin. Kaikki oli siis valmiina ja kysyinkin Hennalta onko hän valmis. Hän kiljaisi kovaan ääneen turhautuneesti ja avasi silmänsä.

Näytti kuin orjani olisi miettinyt tietä ulos tilanteesta, mutta tajusi pian ettei voinut tehdä asialle mitään. Tyttö teki kuten käskin. Koska Hennan valitsema http: Avasin keskusteluikkunan ja aloitin videokeskustelun. Kuitenkin toisinaan runkkailin katsellessani lehdistä miesten kyrpiä ja karvaisia rintakehiä. Lähdimme lopulta suihkuun peseytymään. Hän hymyili ja vinkkasi tervehdykseksi.

Arvelin sen pituudeksi 16—17 senttiä. Nostin katseeni kun sisään tuli lähes keski-ikäinen kookas ja parrakas mies. Kalle naurahti ja totesi "Totta kai saat. Käskin hänen mennä kontalleen sängylle, koska me haluamme katsella maisemia. Samaan hengenvetoon hän sanoi -Sen kanssa kun pääsisi peuhaamaan. Sovimme asiaan pelisäännöt joista yksi oli ettei kyseessä ole mikään netti tarina vaan todellista totta joten kumia tulisi käyttää joka tilanteessa. Tein suoran ehdotuksen -Tule meidän huoneeseen niin annetaan herkkuperseelle kyytiä.

Olimme sopineet Timon saapuvan tasan puoli kaksi, joten hieman ennen sitä aloin pikkuhiljaa lämmittämään vaimoani ja hän olikin selvästi kiihkossa kun oveen koputettiin.

Minna jo vaati saada kullia sisäänsä ja asettui kontalleen, jolloin Timo oli heti innokkaan työntymässä sisään. Minna asettui sängylle perse pystyssä ja jalat hieman levälleen, näin tuo herkullinen farkkuperse oli koko komeudessaan edessämme.

Kari koputti samassa ja kysyi saako tulla http: Sen jälkeen voideltiin hyvin sekä ryppyreikä ja myös dildo. Samassa kari alkoi työntelemään sitä syvemmälle ja nai sillä peppuani. Sitten jutut menivätkin petipuuhastelun puolelle. Vastasin kyllä, tule jo. Hän kehotti virittäytymään tunnelmaan vähentämällä vaatetusta ja jätti minut huoneeseen yksin. Totesin että ei tänne turhaan tultu ja pyysin näyttämään tietä. Samassa tuo tulppa pepustani lähti ja spermaa valahtikin reisilleni.

Sydän hakkaa rinnassa, iholla tuntuu kylmä hiki. Hän puristaa hyllyä käsillään. Hänellä on tuuheat ja taipuisat, kauniisti olkapäille kaartuvat hiukset. Viherkasvin takaa näen, kuinka Melissa astuu reippaasti käytävälle. Minua ainakin harmittaa, että olen satuttanut sinua.

Emme puhuneet siinä vaiheessa juuri mitään. Ainoa ongelma oli se että välillämme oli etäisyyttä liki kilometriä mutta siitä huolimatta päätimme keksiä jonkin ratkaisun. Ovi sulkeutui ja tunsin kuumat sormesi tarrautuvan ensin vyötärölleni ja siitä pikkuhiljaa hivuttautuen tulit käsilläsi takaa päin paitani alle ja suoraa reittiä rinnoilleni. Aloit riisua vaatteitani samalla koko ajan suudellen minua. Imin todella voimakkaasti ja tunsin kuinka nautit joka imaisustani. Hissi tuli ja astuimme molemmat sisään.

Olit todella komea mutta senhän minä jo seksitreffit etsi tiesinkin. Tunsin kuinka orgasmini alkoi tulla ja Irma jatkoi hurmiossa ulvahdellen pillun imaistessa spermani sisäänsä.

Se valui häpyhuulilta ja tipahteli vuoteelle. Jatkoin melko pitkään, ja Irma osoitti jo merkkejä joita halusinkin. Hän vei sormet pilluunsa, kastoi ne spermaan ja nuoli puhtaaksi. Irma naurahti ja sanoi: Illalla Irma tuli luokseni tyköistuvassa koltussaan.

Lepäilimme varmaan tunnin kun Irmakin sanoi käyvänsä pesulla, jäin makailemaan ja muistin päivällä tapahtuneen pikapanomme Irman varastossa. Ensimmäiset löylyt eivät tuntuneet ollenkaan Paulin pahoin kylmettyneessä selässä, eivätkä vielä seuraavatkaan.

Sinikkahan se piti kovista leikeistä, ei hän! Taas kuumotus säteili pakarasta kaikkialle hänen keholleen ja sai aikaan saman tykyttävän tunteen hänen rinnoissaan ja pillussaan. Tiina voihkaisi hiljaa, tunne oli huumaava. Pauli ihasteli itsekseen sen muotoa, juuri tällainen pyöreä herkkupeppu naisella kuuluikin olla.

Hän kumartui hieman ja läimäytti toiseen pakaraan avokämmenellään. Otan askeleen sinua vastaan, kierrän käteni ympärillesi ja suutelen huuliasi. Minä en ole hän.

Elina vetää syvään henkeä. Vetävät sitä lähemmäs minua. Keskitin kaiken tarmoni siihen, että penikseni pysyisi kurissa. Hän suorastaan otti minut väkisin. Kerroin, että vaatteeni ja kylpytakkikin on toisella puolella isoa taloa, pukuhuoneessa. Hän kehotti oppilailleen ottamaan kuvia, jossa olimme samassa kuvassa, jotta sukupuolierot näkyisivät selvästi. Oppilaat kiittivät tunnista ja hyvästelivät minut ja opettajan. Lopulta hän pyysi tulla nopeasti käymään lähellä sijaitsevassa toimistossa.

Noora sanoi, että toki, ilman muuta voi pukeutua. Sydämeni sykki niin kovaa että luulin Elinan pian heräävän sykkeeseen. Aamulla kun heräsimme oli Elina jo herännyt ja laittanut aamupalan valmiiksi. Hiivin Elinan sängyn viereen ja katselin ihaninta näkyä maailmassa. Elokuva loppui ja iltapala oli syöty. Hänen vartalonsa jäykistyi ja tunsin kädelläni miten hänen koko keskivartalonsa nytkyi rytmikkäästi.

Tyttö ei reagoinut mitenkään. Hiivin makuuhuoneen ovelle ja olohuoneeseen. Hieroessani Elinan rintoja mielessäni pyöri koko ajan hänen nätti peppunsa ja se pikku salaisuus jota hän kantoi jalkojensa välissä. Olemme 4-kymppinen pariskunta joka on ehtinyt jo ehtinyt viettää yhteistä eloa reilut 20 vuotta.

Ilta koitti ja vein Mian kaupunkiin ja toivotin mukavaa iltaa, itse palailin hotellille, olimme sopineet että Mia ilmoitta txt viestillä onko kaveri ok vai haenko pois. Vastauksia tuli melkoisesti joista valkkasin yhden asiallisen ja "ison" vastauksen jonka sitten esittelin vaimolleni, ensiksi Mia ei tiennyt loukkaantua vai vihastua, mutta ensihämmennyksen jälkeen asia alkoi kiehtoa häntä ja kun Mikan vastauskin oli hänen mieleensä Mika kertoi olevansa cm ja kg kaveri joka oli varustettu 23 cm kalulla ja Mia 12 vuotta nuorempi Tunnin päästä tuli viesti, olemme kohta perillä.

Itse olin majoittunut toiseen huoneeseen ja huoneita erotti vain ohut ovi. Tätä mieletöntä Mian yhtäjaksoista Mian ulinaa ja sängyn rytmikästä kolinaa seinää vasten jatkuiu loputtomiin, kunnes Mian 2 orgasmin ja Mikan parin laukeamisen jälkeen tuli hiljaista Kohta Mia soittikin, mies oli aivan ihana Mia avasi oven silmät kiiluen, kiitos rakkaani, tuo oli jotain aivan uskomatonta Istuudun vuoteeni reunalle ja tuijotan keskittyneesti ovelle ja herkistän kuuloani käytävältä kantautuville äänille.

Sytytän hyvän tuoksuisia hajukynttilöitä ikkunan pitkälle ja leveälle laudalle. Hän jatkaa vielä härnäämistäni kunnes pyydän häntä epätoivoisesti viemään minut huipulle. Hän painaa minut vielä tiukemmin itseään vasten ja minä tunnen henkeni salpautuvan. Hän ottaa kasvoni käsiinsä ja suutelee minua lujasti huulille.

Kehun hänen kosketustaan sekä liikkeitään englanniksi ja anelen häntä olemaan lopettamatta. Tunnen hänen käsiensä lähtevän liikkeelle ja kiertyvän ympärilleni hellään mutta lujaan halaukseen. Se onkin hyvä mutta jos aloitteeni epäonnistuu niin En halua ajatella sitä mahdollisuutta. Koskettelen ja tutkin hänen muotojaan innokkaasti, haluan tietää hänestä kaiken.

Kannattaa myös piilotetut Hills kaupungintalo nimi kun "Luxyn asiakkaat City Hall" viisi vuotta ja yksi kaupungin pääteitä nimeksi "Kardashian Road". Toistaiseksi kaupungin ei ole vastannut Luxyn asiakkaat n ehdotukseen. Koska sen käynnistämisestä, app on kasvanut aktiivista käyttäjää. Kuten täydentäviä kuvia tai video alkuperäistä vierailla http: Thorne Posey esiteltiin yhdessä MTV etukäteen esitys 21 huhtikuuta ja nähtiin ostokset arm-in-arm toukokuu West Hollywood. Näyttelijä sanottiin myöhemmin nähdä Pamela Anderson poika, Brandon Lee, jota hän kuvaili "todella makea" e!

Uskonto, ikä, ammatit ovat kaikki rooli online matchmaking. Ja nyt theres yksi palvelevat vain miljonäärejä. Räppäri, jonka oikea nimi on Colson Baker, oli ensimmäinen laikullinen poimien entinen malli JFK airport New Yorkissa merkittävä ele läheisyyttä!

Mukaan silminnäkijä Kelly johti Rose ravintolaan kätensä draped ympärillään, kun he myöhemmin noshed Sweet poikasten allekirjoitus paistettua kanaa ja vohvelit ja pihvi ja munia. Kun exes hyökkäys 25, rap-artisti ei ole vieras Rose tai hänen ex-miehensä http: POF on ensisijainen singles dating app, koska voit katsella ottelut ja kommunikoida heidän kanssaan ilmaiseksi toisin kuin maksettu dating apps.

Toisin kuin pienemmän näky apps POF, on useimmille käyttäjille ja näin ollen paras mahdollisuus löytää teidän suhde! POF Dating App on useimmille käyttäjille, tuottaa parhaat tulokset ja on ilmainen. Uutisia tulee kun USC opiskelija, 21, ja Wrecking Ball laulaja, 22, varmistamaan, että niiden vapaa-aikaa http: Miley n villieläimistä mukaan yhdestä lähteestä, pari, joka ensin astui ulos yhdessä tämän viime marraskuussa, ole sama koska kuvia Schwarzenegger ja haettaessa ystävä lähellä Cabo esiin verkossa.

Skandaali teki vahinkoa, insider kertoo. Hän uskoo apps ja mobiili-friendly palvelut ovat tulevaisuudessa. Pew Research Center kyselyn noin online dating vuonna ja löytyi 22 prosenttia vuotiaita 25 ja vuotiaista käyttää dating sivustoja ja sovellukset. Online vaihtoehtoja ovat suosittuja, mutta ne eivät ole kaikille. Tutkituista American aikuisia, jotka käyttänyt online dating 33 prosenttia sanoi he ole koskaan ryhtyneet treffeille.

Ilmoittautuminen ja 50 dollaria Pääsymaksu on valmistuttava 21 huhtikuuta Rekisteröinnit voidaan suorittaa verkossa osoitteessa www. Ero, hän sanoo, on, että sosiaalinen Tees ei lähettää kuvia hyvän näköinen ihmisiä http: JSwipe, jota usein kutsutaan "Juutalainen taula", perustaja David Yarus ei ole vastusta mainonta foorumi, vaikka hän on vielä tehdä niin.

JA Koncsol, vuotias myyntiedustaja Santa Monican ulkopuolella ja Ross, vuotias neurotieteen suuri klo Tulane University ovat kuin yhä useammat parit hakevat keväällä tauko romance avulla MissTravel. Odotan vain hauskaa, Koncsol sanoi. Ross sanoi, hän ei aikonut kertoa hänen vanhempansa, että hän oli aikeissa viettää viikon hän oli koskaan tavannut miehen kanssa.

Isäni voi olla ongelma se koska Im ainoa tyttö ja hes isäni, hän sanoi. Hän rakastaa minua ja haluaa tehdä varma Im turvallinen.

PARAS PORNOELOKUVA GAY ORGASMI MIES

Tunnen hänen käsiensä lähtevän liikkeelle ja kiertyvän ympärilleni hellään mutta lujaan halaukseen. Suomalaisia riistävän oravanpyörän aiheuttamaa kurjuutta yritetään vastuuttomasti peitellä velkaannuttamalla valtiota. Ranskalla on edelleen valta suuressa osassa Afrikkaa sekä eri puolilla maailmaa. Naisille räätälöimme kotitarhoja ja yhteisöjä vanhaan malliin! Poliittisen toiminnan avustaminen eli puoluetuki 34

HOMO KALUN HAJU SEKSITTREFFIT

Suomen itsenäisyys on palautettava, mikä tarkoittaa eroa Euroopan unionista ja euroa käyttävästä EMU-alueesta. Suomi voi siirtyä ETA-alueeseen, kuten Norja. Suomelle on parasta sotilaallinen liittoutumattomuus ja oman puolustuskyvyn ylläpito. Puolue on talousdemokraattinen eli kannattaa irtautumista kansainvälisten yksityispankkien velkaorjuudesta. Suomen tulee saada takaisin finanssipoliittinen itsenäisyys, mikä tarkoittaa sitä, että Suomi ei enää lainaa rahaa kansainvälisiltä yksityispankeilta, vaan alkaa laskea liikkeelle oman valuuttansa, markan.

On aloitettava keskustelut Venäjän kanssa Karjalan palautuksesta, koska se olisi myös Venäjän etu. Vain poliittisin perustein ja Suomen lakien vastaisesti taannehtivasti säädetyt ja v. Suomen tulee harjoittaa puolueettomuuspolitiikkaa ja pyrkiä olemaan kansainvälisten ja varsinkin suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella.

Puolue haluaa rohkaista yrittämistä ja oma-aloitteellisuutta. Valtion velkaantuminen on saatava loppumaan. Harmaa talous ja veronkierto on saatava kuriin. Valtion budjetissa on monia menoeriä, jotka voidaan lopettaa kokonaan tai ainakin pienentää huomattavasti. Monikansallisten yritysten ylivaltaa ja sen myötä kaikkea rahan liiallista määräysvaltaa on syytä hillitä.

Suomalaisten työpaikat ovat tärkeämpiä kuin monikansallisten yhtiöiden voitot. Maataloudessa on pyrittävä mahdollisimman suureen omavaraisuuteen. Maa- ja metsätalouden pien- ja perheviljelmiä on kannustettava ja tuettava. Maataloustuista on syytä päästä eroon ei-byrokraattiseen ja oikeudenmukaiseen järjestelmään, jossa viljelijää ei nöyrryytetä, vaan alkutuotannon työn arvo tunnustetaan suoraan ilman tukianomuksia. Verotuksen on oltava oikeudenmukaista ja kannustavaa.

Kaikessa toiminnassa on huomioitava luonnon ja ympäristön säilyttäminen elinvoimaisena, puhtaana ja viihtyisänä. Suomeen on perustettava perustuslakituomioistuin. Poliisien resursseja ei tule vähentää vaan lisätä. Rangaistukset ovat osittain liian lieviä ja ihmisten oikeustajun vastaisia, joten rangaistuksia on kovennettava esim. Puolue haluaa taata kaikille kansalaisille riittävät ja tasapuoliset peruspalvelut asuinpaikasta riippumatta. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja liikaa keskittämistä on vältettävä.

Kannatamme perustuloa, jos se vähentää byrokratiaa ja kannustaa työntekoon. Puolue ajaa oikeuslaitoksessa vääryyttä ja mielivaltaa kokeneiden ihmisten asiaa. Syrjäytyneitä nuoria, työttömiä, vanhuksia ja mielenterveyspotilaita on autettava tarvittavin resurssein. Puolue haluaa edistää ja puolustaa sananvapautta, yksilön oikeuksia ja yksityisyyden suojaa liiallista valvontayhteiskuntaa vastaan. Korkeatasoiseen koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava riittävästi. Pakkoruotsista on luovuttava, jotta kielivalikoimaa voidaan laajentaa.

Samoin on syytä lopettaa virallinen kaksikielisyys, joka on kallis ja byrokraattinen historian jäänne. Puolue puolustaa uskonnonvapautta, mutta niin, että suomalaisten enemmistön uskontoa, kristinuskoa, voi harjoittaa vapaasti ilman vähemmistön tuomia paineita oman uskonnon väheksymiseen tai tiettyjen perinteisten asioiden kuten koulujen Suvivirren laulamisen poisjättämiseen.

Maahanmuuttajia tulee kohdella asiallisesti ja ilman rasismia. Maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua ja voimavarojen mukaista. Suomen valtion ensisijainen velvollisuus on pitää huolta omista kansalaisistaan. T ietoa Veikko Saksin uusimmasta kirjasta. Sotasyyllisten rehabilitaatio vai tuomioiden purku. Kirjan ajankohtaisuutta lisää se, että Eduskunnassa on vireillä lakialoite, joka läpi mennessään antaa Korkeimmalle oikeudelle toimivallan käsitellä myös sotasyyllisyystuomioistuimen asioita.

Kiinnostavassa ja sotasyyllisyyden historiaan luotaavassa tervetulotoivotuksessaan Reenpää kertoi, miten hänen isänsä Heikki Reenpään toimesta käynnistettiin sotasyyllisten puolustus. Esimerkiksi entinen presidentti Risto Ryti ja pääministeri Edvin Linkomies olivat Reenpäiden perheystäviä.

Reijo Tossavainen kertoi lakialoitteestaan Tilaisuudessa oli aktiivinen, lähes 70 hengen yleisö, joka kirjan tekijän, päätoimittaja, kauppat. Paikalla olivat myös kansanedustaja Reijo Tossavainen ja kansanedustaja Juha Eerola.

Tossavainen kommentoi omaa lakiesitystään ja mm. Yleisö otti aktiivisesti osaa keskusteluun Lisäväriä tilaisuudelle antoivat yleisön kokemukset.

Kirsti Relander , jolla oli omakohtaisia kokemuksia mm. Paikalla olivat myös mm. Marge Robam , joka taittoi kirjan ja insinööri Pekka Vauhkonen , jonka kuvia hautakoordinaatteineen on käytetty kirjan pääkappaleiden kuvituksena.

Rehabilitaatio vai tuomioiden purku? Tämä sotasyyllisyyskirja oli Veikko Saksin yhdestoista kirja. Esityksessään Saksi käsitteli laajahkosti sotasyyllisyyteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä: Toisena pääteemana olivat vaihtoehdot rehabilitaatio tai tuomioiden purkaminen. Rehabilitaation osalta Saksi totesi, että se on puhdasta poliittista liturgiaa, jolla ei ole minkäänlaisia oikeudellisia vaikutuksia. Joten oikeusvaltion ainoaksi vaihtoehdoksi jää perustuslain vastaisten tuomioiden purkaminen.

Erilliset sotasyyllisyys-sivut Veikko Saksin esitys on erillisenä tässä linkissä. Kaikki sotasyyllisyyteen tähtäävässä prosessissa esitetyt olennaiset muistiot, lausunnot ja lait on esitetty sivuilla Karjalan Kuvalehden sotasyyllisyys-sivut.

Julkaisutilaisuuden yleisö jäi aktiivisesti odottamaan Tossavaisen lakialoitteen käsittelyä Eduskunnassa. Sotasyyllisyys-sivut Veikko Saksi 3. Markus Lehtipuun kirjoitus vallan keskittymisestä. Valta on kaikki kaikessa, ja ihmismielen hallinnoiminen edellyttää globaalia vallankäyttöä.

Vallan kahmimisessa ja meidän rivikansalaisten mielen ja ruumiin hallinnassa on tällä hetkellä käytössä ainakin. Tarkastelu on vain yksi vaihtoehto monien joukossa. Mutta taustalla on oma realisminsa. Kuusi maailmanvaltaa imperiumia hallitsee suurta osaa maapallon pinta-alasta, kuusi uskontoa hallitsee ihmisten maailmankuvaa ja kuusi mediajättiä syöttää ihmisten mieliin yksipuolista propagandaa.

Maailmaa on helppo hahmottaa, jos tarkastelee globalistien luomaa Yhdistyneitä Kansakuntia. Mitkä kuusi kieltä ovat YK: Nämä kuusi kieltä edustavat kuutta maailmanvaltaa, joilla on pitkä imperialistinen historia ja jotka edelleen muodostavat kuusi todellista imperiumia: Angloamerikkalainen maailmanvalta on edelleen dominoiva. Se muodostaa kaksi jalkaa: Maailmanhegemoniasta kilpailtaessa Ranska hävisi kilpailun brittiläiselle maailmanvallalle, mutta oli aikanaan hyvä kakkonen.

Ranskalla on edelleen valta suuressa osassa Afrikkaa sekä eri puolilla maailmaa. Maailman pinta-alasta huomattava osa kuuluu espanjankieliselle maailmalle. Häikäilemätön maailmanvalloitus menestyi ennen muuta inkojen, mayojen ja muiden intiaaniheimojen alueella. Miekalla levitetty islam on arabikulttuurin vahvuuden osoitus.

Arabivaltiot harjoittavat massiivista vallankäyttöä, hajautuneisuudestaan huolimatta. Maailman suurin valtio on myös maailman suurin imperiumi: Neuvostoliitto oli nolosta sekopäisyydestään huolimatta maailmanvalta ja aikansa ainoa globalistinen totalitäärinen hanke.

Se pyrki tosissaan ja suurpankkiirien myötävaikutuksella orjuuttamaan ihmiskunnan yhden maailmanhallinnon alle. Venäjä havittelee nyt Euraasian hegemoniaa, ja tekee sitä koko ajan kulissien takana. Maailman väririkkain maa on myös imperiumi, jota Tiibetin miehitys korostaa.

Toistaiseksi Kiina muodostaa maailman imperiumien suurimman tekijän. Ateistien ja kyynikkojen harmiksi uskonnot ylläpitävät edelleenkin valtaa koko ihmiskuntaan, paikoitellen vahvemmin kuin koskaan aiemmin.

Toisaalta on esitetty teorioita, joiden mukaan ihmiskunta kulkee kohti maailmanhallintoa, jolla on vain yksi uskonto. Toistaiseksi ihmiskuntaa hallitsee kuusi globaalia uskontoa: Ihmiskunnan vanhin elävä uskonto on luonut perustan lähes kaikelle: Juutalaisuus hallitsee Israelista käsin, mutta yhtä lailla maailman ainoan suurvallan kautta.

Kristinusko on maailman levinnein uskonto ja juutalaisuuden muoto ei-juutalaisessa maailmassa. Maailman vahvin poliittinen uskonto leviää nopeasti kaikkialle maailmaan. Joustamaton, paikoin väkivaltainen ja ihmisoikeuksia loukkaava uskonto aiheuttaa konflikteja kaikkialla, minne se leviää.

Etelä-Aasian ikivanha kansanuskonto leviää länsimaissa filosofiana, ajatusmalleina ja maailmankuvana. Uskonto ilman jumalaa on myös elimellinen osa länsimaista ajattelua.

Väkivallaton ja trendikäs uskonto on mahdollisesti ihmiskunnan arvostetuin uskonnollinen ideologia. Kiinalaisperäinen uskonto etenee ihmiskunnan tietoisuudessa dualismina: Tämä on tietysti vain yksi arvio, ja samaa asiaa voi tarkastella monella eri tavalla.

Hyvä perusesitys median keskittymisestä on täällä. Kun media toimii harvoissa käsissä, se pystyy, niin halutessaan, muokkaamaan jopa koko ihmiskunnan tietoisuutta lyhyessä ajassa.

Palaan aiheeseen myöhemmin, mutta mainittakoon esimerkiksi Lopulta syntyi tilanne, jossa kaikki viisi televisiokanavaa näytti täsmälleen samaa kuvaa Yhdysvalloissa. Sanomattakin on selvää, että loput yli 6 miljardia ihmistä oli täsmälleen saman televisiokuvan äärellä. Kun media keskittyy, myös median valehtelu on mahdollista, ja valehtelu on valtaa. Universal Studios, Def Jam. Onko maailma jakautunut kuuteen imperiumiin ja näiden valtapiiriin, kuuteen uskontoon ja kuuteen mediajättiin?

Voi olla, mutta mitä jos todellinen valta on sittenkin kulissien takana, jossakin aivan muualla? Jospa kuuden wannabe-imperiumin yläpuolella on sittenkin vielä yksi imperiumi, joka ei sisälly listauksiimme? Tämä ei ole salaliittoteoria vaan keino hahmottaa maailman vallankäyttöä. Tiesitkö, että Windsorin kuningashuone on todellisuudessa saksalainen!

Myös Venäjän tsaari olivat enimmäkseen saksalaisia! Maailman suurimpiin salaseuroihin kuuluvat vapaamuurarit käyttää todennäköisesti enemmän valtaa kuin yksikään muu yksittäinen valtakeskittymä. Vapaamuurariuksella on vahvasti juuret Saksassa. Luther naulasi teesinsä Wittenbergissä kirkon oveen Saksassa.

Protestanttinen etiikka on luonut pedantteja kansalaisia ja nostanut elintason maailman korkeimmalle tasolle Saksassa ja Pohjois-Euroopassa.

Ei ole sattumaa, että maailman ainoan supervallan vahvin väestöryhmä ja todellista valtaa pitävä ihmisryhmä on nimeltään WASP eli White Anglo-Saxon Protestant, joka tarkoittaa käytännössä saksalaistaustaisia ihmisiä. Euro voi olla katastrofi, mutta keskuspankki on Frankfurtissa. Saksan markka oli vuoteen maailman arvostetuin valuutta, ja nyt euro toimii Saksan markan jatkeena.

Vaikka Saksaa on pommitettu, sitä miehitetään, sen alueita on kaapattu Venäjä, Puola , sitä on kupattu ja vihattu natsikortti , Saksa jatkaa Euroopan johtavana teollisuusvaltiona. Kun natsit kukistuivat toisen maailmansodan lopulla, USA kuljetti lukuisia saksalaisia tiedemiehiä Saksasta Yhdysvaltoihin. On esitetty teorioita, että maailman ainoa supervalta on noussut maailman johtajaksi nimenomaan natsitiedemiesten osaamisen avulla.

Lähiaikoina kerron, miten valtaa käytetään valehteluun, ja mitkä ovat maailmanhistorian 10 suurinta valhetta. Suomen Laillisuuspuolueen alustava yleisohjelma. Pienten ja keskisuurten yritysten asemaa on erityisesti tuettava. Kyse on poliittisesta valinnasta. Liiallinen yksityistäminen ei ole hyväksi Suomelle. Tarvittaessa on kansallista omaisuutta, kuten vesi, maa kaivokset ja sähkö kansallistettava takaisin valtiolle.

Puolue ajaa oikeuslaitoksessa vääryyttä kokeneiden ihmisten asiaa. Syrjäytyneitä nuoria, työttömiä, vanhuksia ja mielenterveyspotilaita on autettava riittävin resurssein.

Toisaalta myöskään tahallista työn välttelyä ei tule hyväksyä. Jos liian hyvä työttömyysturva johtaa työn karttamiseen, vaikka sitä olisikin tarjolla, on mietittävä sitä, onko työttömyysturva liian hyvä.

Kommentteja, korjaus- ja lisäysehdotuksia yleisohjelmaan otetaan vastaan. L inkki perustettavan yhdistyksen alustaville nettisivuille. Uutta poliittista puoluetta, Suomen Laillisuuspuoluetta, edeltävän yhdistyksen perustava kokous on pian, 7. Kokeilin uutta yhdistystä varten yhtä kotisivupohjaa, jolle laitoin hiukan tekstiä. En tiedä, tuleeko juuri tämä sivusto olemaan se lopullinen, mutta katsotaan nyt, miten tämä toimii.

Kun yhdistys on perustettu, laitan tänne ja uusille sivuille yhdistyksen valittujen luottamushenkilöiden yhteystiedot sekä sen jälkeen kaikkea hyödyllistä tietoa ja poliittisia kirjoituksia ja kannanottoja. Jouko Pihon kirjoitus "Suomessa on kaksi turhaa puoluetta". Syy turhuuteen on siinä, että molemmat ovat yhden asian puolueita, mitkä ovat mielestäni turhia puolueita jo määritelmän mukaan.

Minun puolestani yhden asian puolueet voitaisiin kieltää. Jos joku haluaa ajaa yhtä asiaa, niin siihen riittää mielestäni järjestö. KD ajaa kristillisiä näkökulmia, vaikka on yrittänyt jo vuosia päästä eroon liiasta kristillisestä leimautumisesta pyrkien saamaan yleispuolueen hyväksyntää.

Mutta kun KD on yleispuolue, niin KD: Sen takia KD onkin mukana kuuden puolueen sekasotkuhallituksessa, joka on johtamassa Suomea kohti tuhoa. KD on ennen kaikkea turha puolue sen takia, että kristillisesti ajattelevia ihmisiä on kaikissa puolueissa. Sen takia on outoa, että yksi puolue ikään kuin omii kristillisen politiikan itselleen. RKP on taasen jäänne Ruotsin vallan ajalta, jolloin Suomeen syntyi ruotsinkielinen yläluokka, joka pitää vieläkin kiinni etuoikeuksistaan, vaikka ruotsinkielistenkin pitäisi ymmärtää, että jo vuoteen Ruotsi ei ole ollut Suomen hallitsija.

Nyt kuitenkin RKP esiintyy ikään kuin näin ei olisi, vaan elettäisiin edelleenkin Ruotsin vallan aikaa. Olen sitä mieltä, että turha ja kallis virallinen kaksikielisyys on lopetettava, koska lähes kaikki suomenruotsalaiset osaavat suomea.

Ja joka ei osaa, niin hävetköön sitä, että ei osaa synnyinmaansa pääkieltä. Totta kai pitää osata sen maan pääkieltä, missä on syntynyt, ja sitten pitää huolta myös omasta äidinkielestään. RKP on täysin turha puolue senkin takia, että ruotsinkielisiä vaikuttaa paljon muissakin puolueissa, sellaisia ruotsinkielisiä, joiden mielestä Suomessa pitää ottaa ensisijaisesti kantaa muihin poliittisiin kysymyksiin kuin vain kielikysymyksiin.

Minun perusteilla olevan puolueeni kanta on selvä: Suomen pitää pyrkiä eroon virallisesta ja kalliista kaksikielisyydestä. Mainittakoon vertailun vuoksi, että eivät Ruotsi jossa on paljon suomenkielisiä ja Suomen maakunta Ahvenanmaakaan ole kaksikielisiä vaan yksikielisesti ruotsinkielisiä. Sanon lopuksi vielä senkin, että RKP: Jos minä olen joskus muodostamassa Suomen hallitusta, RKP ei ole siinä mukana ikään kuin itsestään selvänä käenpoikasena, vaan ainoastaan asiapohjalta.

Antti Pesosen kirjoitus "Eurokriisin takausvastuita ei pidä maksaa". Olen samaa mieltä Pesosen kanssa. Suomen ei tule olla maksumiehenä, kun pankit ovat luotottaneet liikaa valtioita, jotka elävät yli varojensa eivätkä osaa edes kerätä veroja kansalaisiltaan.

Valtiot tehostakoot toimintojaan ja pankit kärsikööt omat tappionsa. Ei muiden munaukset kuulu suomalaisille veronmaksajille. Perusteilla oleva uusi puolue ajaa selvästi tätä ainoaa oikeaa linjaa Jouko Pihon kirjoitus "Päätös on tehty: Toisaalta olen miettinyt vakavasti Perussuomalaisiin liittymistä.

Myös kolmas vaihtoehto on ollut mielessä, että minun paikkani ei olisi ollenkaan politiikassa, ainakaan aktiivisena toimijana. Monien pohdintojen ja eri ihmisten kanssa käymieni keskustelujen jälkeen olen tullut tänään Eli uuden poliittisen puolueen perustaminen.

Se tie on Suomen vapauden tie. Vapaus kansainvälisten pankkien, monikansallisten suuryhtiöiden ja Euroopan unionin Suomea ja sen ihmisiä vahingoittavasta valheellisesta politiikasta, joka johtaa työttömyyteen ja velkaorjuuteen.

Sen takia Suomen on parasta erota eurosta ja EU: Se tie on myös suomalaisuuden tie, jossa Suomen valtion ensisijainen tehtävä on huolehtia omista kansalaisistaan. Se tie on myös kansakunnan moraalisen ja hengellisen nousun tie. Lopuksi kaiken tulee johtaa laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden lisääntymiseen kaikkea vääryyttä ja korruptiota vastaan. Hyvä veli —systeemi kuolkoon ja kuopattakoon.

Jos sinä haluat olla tässä uudessa puolueessa mukana jäsenenä, kannatuskorttien kerääjänä tai kuntavaalien ehdokkaana, niin ota minuun yhteyttä jouko. Puoluetta edeltävän rekisteröidyn yhdistyksen perustava kokous pidetään 2. Jos haluat tulla mukaan tekemään historiaa, niin soita minulle numeroon , niin puhutaan politiikkaa ja minä kerron sinulle kokouspaikan. Kuntavaaleilla on merkitystä, mutta ehdottomasti tärkein tavoitteemme on olla vuoden eduskuntavaaleissa Suomen suurin puolue.

Jussi Halla-ahon kirjoitus "Maahanmuuttajien työllistymisestä". Kannattaa lukea Jussi Halla-ahon viimeisin kirjoitus "Maahanmuuttajien työllistymisestä" osoitteessa http: Kyse ei ole ihonväristä eikä mistään muustakaan sellaisesta seikasta, vaan ilmeisesti asenteesta työhön. Nepalit tekevät mielellään mitä tahansa töitä. Lääkäritkin voivat olla vaikka siivoojina, mutta jotkin muut kansallisuudet vierastavat itse työntekoa ja elävät mieluummin toisten kustannuksella.

Tämän sanominen ei ole rasismia vaan tilastoihin perustuva tosiasia. Totuus ei voi koskaan olla rasismia. Todettakoon tässä yhteydessä, että joillakin suomalaisilla nuorilla on myös epätervettä työn karttamista, kun halutaan mieluummin bailata ja vetää kaljaa kiduksiin kuin olla missään töissä, koska saahan sitä sossusta ja vanhemmilta rahaa. Tällaiseen leväperäiseen sossun varassa elämiseen on puututtava, oli sitten kyseessä kantasuomalainen tai muualta muuttanut.

Miksi työtätekevien olisi elätettävä yhä lisääntyvää määrää luuserilusmuilijoita? Olkoot ilman avustuksia, niin eiköhän työnteko ala pikku hiljaa kiinnostaa. Ja työtä vieroksuvat turvapaikkaturistit tulee palauttaa heti rajalla takaisin lähtömaahansa, ellei heillä ole osoittaa työpaikkaa. Jussi Halla-ahon kantelu Julkisen Sanan Neuvostolle. Kirjoitus on poikinut ainakin kaksi yhteydenottoa Julkisen Sanan Neuvostoon. Toisen kantelun on tehnyt kansanedustaja Reijo Tossavainen ja toisen kansanedustaja Jussi Halla-aho.

Tässä on seuraavaksi Jussi Halla-ahon kantelu, mistä käy ilmi, että Iltalehden Halla-ahoa koskevat väitteet ovat täysin perättömiä. Iltalehti käsittelee pääkirjoituksessaan Norjan joukkomurhaa ja Breivikin aatteellisia yhteyksiä seuraavasti: Hän toimi Norjan "edistyspuolueessa" ja on maininnut oppi-isäkseen muun muassa Jussi Halla-ahon.

Breivik ei ole kutsunut minua oppi-isäkseen eikä maininnut minua omissa kirjoituksissaan tai puheenvuoroissaan sanallakaan. Ennen joukkomurhaa Breivik julkaisi manifestin " - A European Declaration of Independence", joka on ladattavissa ja luettavissa useissa internet-osoitteissa.

Yli puolet manifestin tekstistä on copy-paste-metodilla kopioituja ja ilman lupaa julkaistuja tekstejä erilaisista englanninkielisistä blogeista.

Manifesti on ladattavissa mm. Kyse ei ole Breivikin omasta tekstistä vaan norjalaisen Fjordman-nimimerkin vuonna julkaistusta blogikirjoituksesta, jossa siteerataan omaa, niinikään vuonna julkaistua blogikirjoitustani.

Kyseisessä tekstissä Fjordman kertoo tulleensa eräissä kysymyksissä samanlaisiin johtopäätöksiin kuin allekirjoittanut. Breivik on julkaissut Fjordmanin tekstin sellaisenaan omassa manifestissaan. Kuten sanottua, Breivik ei siteeraa eikä mainitse minua omissa kirjoituksissaan tai puheenvuoroissaan sanallakaan.

Mikään ei viittaa siihen, että hän olisi edes kuullut olemassaolostani. On huomattava, että Breivik toimitti manifestinsa sähköpostitse yli tuhannelle "eurooppalaiselle patriootille", mm. Iltalehden pääkirjoituksessa esitetään valheellinen väite Breivikin aatteellisista kytköksistä allekirjoittaneeseen ja pyritään vierittämään moraalista vastuuta Norjan joukkomurhasta perussuomalaisille ja erityisesti puolueen "muukalaiskammoiselle siivelle". Erityisen suorasti tämä "vastuu" käy ilmi jutun kuvatekstistä: Lyhyet erottamiset eduskuntaryhmästä ovat parempi vitsi kuin "satiiri" hihanauhoista.

Viha huipentui Norjan joukkomurhassa, josta käydään nyt oikeutta. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Antti Pesosen kirjoitus rakenteellisesta korruptiosta. Suomi on ollut vähiten korruptoituneiden maiden joukossa.

Kuten muissakin mittauksissa, mittauksen tulos riippuu tässäkin tapauksessa siitä, mitä mitataan ja miten. Kansainvälisten yritysten kannalta haitallista korruptiota on se, mikä haittaa liiketoimintaa. Sellaista on vaikkapa virkamiesten lahjominen. Sen sijaan rakenteellinen korruptio voi olla jopa hyödyksi liiketoimille. Rakenteellista korruptiota on lakien ja säädösten venyttäminen joidenkin eduksi tai vallan, asemien ja julkisten varojen jakaminen esim.

Transparencyn korruptiomittaus ei tunnista rakenteellista korruptiota. Suomen lakikaan ei sitä kiellä. Rakenteellinen korruptio on siis ainakin suurelta osin laillista. Suomen poliittinen järjestelmä on rakenteellisen korruption läpitunkema. Valtapuolueiden käytössä ovat puoluetuki, puoluekuri ja poliittiset virkanimitykset. Kuvaa täydentää julkisten varojen jakaminen valtapuolueiden järjestöille ja median hallinta.

Se on tarkoittanut, että avointa julkista keskustelua ei ole käyty niistä asioista, jotka ovat vallanpitäjille kiusallisimpia. Näemme nyt, että elinkeinoelämän järjestöt ja yritykset rahoittavat valtapuolueita merkittävästi.

Kansanedustajien lukumäärän mukaan maksettava, nyt noin 40 miljoonan euron vuotuinen puoluetuki on kylläkin tehnyt valtapuolueet riippumattomiksi kansalaisista. Valtapuolueet voivat ostaa äänet vaaleissa äänestäjien maksamilla verorahoilla. Tätä helpottaa, että samat puolueet hallitsevat suurta osaa mediasta. Puoluekuri on vielä varmistamassa, että valitut edustajat varmasti toimivat kuten hyväveliverkostot haluavat. Vaikka Suomen perustuslain 29 § selkeästi kieltää puoluekurin, valtapuolueet määräävät yleisesti miten kansalaisten vaaleissa valitseman edustajan on eduskunnassa äänestettävä.

Uutiskynnyksen ylittää äänestys, jossa kansanedustaja voi äänestää miten haluaa. Rakenteellinen korruptio selittää Suomen nykytilan. Se selittää, miksi on tehty ja tehdään kansalaisten enemmistön tahdon vastaisia päätöksiä ja miten on mahdollista, että sellaisia voidaan tehdä. Kansalaisten enemmistön tahdon vastaisista päätöksistä esimerkiksi käy kolme asiakokonaisuutta.

Eriarvoisuutta lisäävä politiikka, vallan siirtäminen Suomesta EU: Kansalaisten tahto ei ratkaise poliittisten päätösten sisältöä, koska vallanpitäjät samaistuvat enemmän taloudelliseen eliittiin kuin äänestäjiinsä. Kansalaisten enemmistön tahdon vastaisia päätöksiä on mahdollista tehdä, koska päättäjät eivät ole riippuvaisia äänestäjistään, vaan ovat luoneet systeemin, joka voi hallita julkisuutta ja ostaa äänet vaaleissa.

Tällainen demokratian, kansanvallan rappio kestää aikansa. On luultavaa ja toivottavaa, että monilla suomalaisilla on mielikuva toisenlaisesta politiikasta. Aidommasta demokratiasta, joka pyrkii avoimen julkisen keskustelun kautta löytämään kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ja joka aidosti kuuntelee kansalaisia. Laillisuuden lisäksi on kysyttävä mikä on oikein ja mikä väärin. Ja kenen ehdoilla ja keiden hyväksi päätöksiä tehdään.

Jouko Pihon kirjoitus "Tutkin budjettia: Aloin eilen lukea mielenkiintoista kirjaa, Suomen valtion tämän vuoden tulo- ja menoarviota eli budjettikirjaa. Yli sivuisen teoksen virallinen nimi on "Asiakirjayhdistelmä vuoden talousarviosta".

Olen vasta kirjan alkupuolella, mutta jo nyt olen saanut monia ideoita Suomen valtion taloustilanteen tasapainoittamiseksi. Nämä ajatukseni ovat yksittäistä pohdiskeluani ja vain minun omia tuumailujani. Budjetti on tänä vuonna reippaasti alijäämäinen, joten Suomen valtio joutuu nettolainaamaan 7 euroa eli yli 7 miljardia euroa, jotta tulot ja menot saadaan tasapainoon. Pitemmän päälle tällainen velaksi eläminen on tuhoisaa.

Tulen jossain vaiheessa laatimaan tarkemman budjettiehdotuksen uutta poliittista ajattelua varten, mutta ajattelin tuoda julkisuuteen jo tässä vaiheessa muutamia ajatuksiani. Keskityn tässä vaiheessa menopuoleen, koska en ole vielä perehtynyt tuloihin, kuten lähinnä erilaisiin veroihin. Sekin tulee olemaan kiintoisa haaste miettiä, miten valtion tuloja voitaisiin lisätä, mutta nyt siis muutamia ideoitani menoleikkauksista. Jouko Pihon ehdottama valtion menojen säästölista.

Poliittisen toiminnan avustaminen eli puoluetuki 34 Sotilaallinen kriisinhallinta kalusto ja hallinta 63 Lähialueyhteistyö eli lähinnä Venäjän tukeminen 6 Kansainvälinen kehitysyhteistyö eli kehitysapu Jo tämän ehdotukseni pohjalta Suomen valtio säästäisi joka vuosi yli 1,5 miljardia euroa.

Mutta tässä oli mukana vain muutamia kohtia. Kun luen budjetin tarkemmin läpi, uskon, että monin paikoin löytyy lisää säästökohteita. Ei välttämättä näin radikaalisti, että joidenkin asioiden rahoittaminen lopetetaan kokonaan, mutta siten, että menoja voidaan huomattavasti pienentää monilla aloilla, joilla on vain totuttu tuttuihin rahoihin, että ne tulevat kuin manulle illallinen, kun on aina ennenkin niin tehty.

Tämä koskee ennen kaikkea kaikenlaisia tukia. Tämän lisäksi on vielä tuotava esille se mahdollisuus, että jos turhasta virallisesta kaksikielisyydestä luovuttaisiin ja siirryttäisiin Ahvenanmaan maakunnan malliin, että manner-Suomessakin olisi vain yksi virallinen kieli kuten Ahvenanmaalla, niin siitä uudistuksesta koituvat säästöt voisivat olla lopulta melkoisen mittavia.

Tähän liittyen myös liiallisen byrokratian eli osittain liiallisen virkamieskunnan supistaminen voisi olla paikallaan ja tuoda suuria säästöjä. Eli turhat virkamiehet mieluummin tuottavaan työhön. Nämä menoleikkausehdotukseni ovat poliittinen kannanottoni. En halua Suomen valtion syytävän rahaa sellaisiin menoihin, jotka eivät kuulu Suomen valtiolle.

Haluan lisäksi sitä, että Suomen valtio kohdentaa varansa suomalaisten elinolojen parantamiseen. Suomen valtion tehtävä on pitää ensisijaisesti huolta omista kansalaisistaan. Kun tutkin lisää tätä aihealuetta, niin tulopuolella löytyy varmaan myös monia mielenkiintoisia asioita. Mutta siitä ja muista veroasioista enemmän seuraavassa kirjoituksessani. Sanottakoon vielä yhteenvetona, että olen sitä mieltä, että seuraavat asiat tulee lopettaa kokonaan, ja jos niin tehdään, säästöt ovat vuodessa yli 1,5 miljardia euroa.

Suomen tulee luopua puoluetuesta, koska jos puolue ei pysty itse hoitamaan varainhankintaansa, sitä ei tarvitse olla olemassa. Suomen tulee luopua kansainvälisestä kriisinhallinnasta. Muiden maiden monimutkaiset kiistat eivät kuulu suomalaisille. Eli Suomi pois Afganistanista. Suomen on lopetettava lähialueyhteistyö eli rikkaan Venäjän tukeminen. Järjestöt voivat jatkaa avun antamista, jos haluavat. Suomen on lopetettava kehitysavun antaminen, koska se on tehotonta ja passivoivaa.

Lisäksi osa varoista valuu vääriin taskuihin, korruptioon, hallitsevalle luokalle ja rikollisille, mikä on suomalaisten veronmaksajien rahojen paheksuttavaa väärinkäyttöä.

Mutta se jatkuu ja jatkuu, paitsi jos nykyisen muotoinen kehitysapu lopetetaan. Järjestöt ja kirkot voivat jatkaa avun antamista, jos haluavat. Suomen on lopetettava nykyisen kaltainen humanitaarinen maahanmuutto, jossa liian moni Suomeen pyrkivä on elintasopakolainen eli sellainen, joka pyrkii Suomeen kohottaakseen omaa elintasoaan suomalaisen sosiaaliturvan avulla.

Hädänalaisia on parempi auttaa heidän omassa maassaan. Samoin on yritettävä vaikuttaa näiden maiden hallituksiin, että he pitäisivät huolta omista kansalaisistaan. Se ei ole Suomen tehtävä.

Suomeen voi edelleen muuttaa pysyvästi muualta tulleita, mutta vain siinä tapauksessa, että he pystyvät elättämään itsensä ja perheensä. Suomella ei ole velvoitetta elättää muualta tulleita. Eli Fazerit, Serlachiukset, Sinebrycoffit, Finlaysonit ja heidän kaltaisensa työtä tekevät ja muillekin työtä tarjoavat ulkomaalaiset ovat tervetulleita Suomeen, mutta eivät ne, jotka eivät aiokaan tehdä työtä, vaan haluavat elää vain Suomen avokätisen sosiaaliturvan varassa. Suomen on lopetettava rasistisen Ahvenanmaan tukeminen.

Koska ahvenanmaalaiset haluavat olla Suomessa ruotsinkielisiä niin, että Suomen Ahvenanmaassa suomenkielisillä ei ole samoja oikeuksia, niin tälle autonomiselle saarelle on turhaa syytää mitään rahoja suomalaisten veronmaksajien kukkarosta. Olen sitä mieltä, että on parempi, että tuokin automaattinen menoerä loppuu, ja Ahvenanmaa joko itsenäistyy tai liittyy Ruotsiin ellei sitten Venäjä miehitä sitä. Jos Ahvenanmaa tulee osaksi Ruotsia, mikä olisi minusta kaikkein paras ratkaisu, niin siinä tapauksessa Suomen tulee saada alueesta jokin korvaus Ruotsilta, joko rahallisesti tai alueellisesti.

Pohjois-Ruotsin meänkielisten eli suomenkielisten Länsipohjan alueen voisi liittää Suomeen. Niko Kaukon kirjoitus "Suomalaiset oravanpyörässä". Suomi kansana ja maana on kuin huomaamatta joutunut sitä hengiltä juoksuttavan talousjärjestelmän uhriksi; tätä järjestelmää kuvaa hyvin termi oravanpyörä. Oravanpyörä pakottaa pyörittämään itseään yhä lujemmin ja lujemmin, mutta loppujen lopuksi siitä ei ole suomalaisille mitään hyötyä; uuvuttavien ponnistelujemme tulokset hyödyttävät enenevässä määrin muita kuin itseämme.

Järjestelmä vuotaa koko ajan suuremmaksi käyvän osan suomalaisten työn tuloksista pois maastamme kasvottoman pääoman ja ulkomaalaisten yritysten käsiin. Suomalaisten on pyöritettävä vuotavaa oravanpyöräänsä koko ajan ahkerammin voidakseen pitää elintasonsa edes ennallaan ja sekään ei enää auta, vaan valtionvelkaa on lisättävä joka vuosi miljardeittain.

Velanoton suhteen meillä on käytännössä menossa joka vuosi luvun pankkikriisin veroinen kriisi, mutta siitä on nykypäivinä tullut normaali olotila, mikä hyvin kuvaa nykyjärjestelmän järjettömyyttä.

Eli vaikka tuotantovälineet ja tehokkuus kehittyvät nyt nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historian aikana, niin meillä ei yhtäkkiä ole enää varaa edes yhteiskunnan perustoimintojen rahoittamiseen. Eläkkeisiinkään ei enää tunnu olevan varaa vaikka niihin jo vuosikymmeniä sitten riitti helposti maksukykyä tuottavuuden ollessa silloin vielä paljon heikompaa. Nyt siis vanhuksetkin yritetään saada pyörittämään oravanpyörää hautaansa asti, koska huono EU-sopimuksiin perustuva talousjärjestelmä ei pysty pitkällä tähtäimellä takaamaan yhteiskunnan eläkkeenmaksukykyä.

Oravanpyörän orjia ovat myös nykyajan torpparit eli asuntovelalliset; vuotiset asunto-lainat sitovat yhä epävarmemmiksi käyvissä työpaikoissaan työskentelevät suomalaiset asuntoonsa aivan kuin torpparit sidottiin pirtteihinsä aikoinaan. Isännän asemassa on nyt pankki korkovaatimuksineen. Vain velka on ja pysyy kiveen hakattuna oravanpyörässä; juuri velka on järjestelmän tukipilari. Velka sinänsä ei ole välttämättä huono asia, mutta tässä oravanpyörässä, jossa työpaikat ovat kaikkea muuta kuin varmoja, kymmeniksi vuosiksi otettu velka voi muuttua elinikäiseksi taakaksi ja henkiseksi kärsimykseksi.

Mutta juuri se on oravanpyörän yksi tarkoituskin; jo pelkillä korkotuloillaan oravanpyörän taustavoimat elävät leveää elämää. Näin oravanpyörän suunnittelijat rikastuvat ja kasvattavat mahtiaan ihmisten velkavankeutta omaksi edukseen käyttäen.

Jos järjestelmä olisi parempi ja itsenäinen päätöksenteko mahdollista, kehittyneiden tuotantovälineidemme avulla olisi nykypäivänä helppo turvata ihmisille laadukkaampi sekä taloudellisesti ja henkisesti rikkaampi elämä. Suomalaisia riistävän oravanpyörän aiheuttamaa kurjuutta yritetään vastuuttomasti peitellä velkaannuttamalla valtiota.

Toinen keino on syyllistää kansaa laiskaksi, että jo saavutettuja etuja pystyttäisiin nopeahkoon tahtiin napsimaan kansalaisilta pois. Oravanpyörä siis köyhdyttää ja riistää meitä jatkuvasti käyttäen Suomen kansaa tyhmänä oravana tehottomassa generaattorissa.

Suurta työttömyyttä aiheuttava järjestelmä on alkanut röyhkeästi käyttämään myös työttömiä orjinaan pakottaen heidät perustuslain vastaisesti pakkotyöhön oravanpyörää pyörittämään. Orjakaupasta tulee monelle mieleen antiikin ajat orjamarkkinoineen, mutta uskomatonta kyllä, työttömillä käydään orjakauppaa myös nykysuomessa.

Näin mätä järjestelmä pakottaa uhrinsa vielä pakkotyöhön pitääkseen itseään yllä ja oravanpyöränsä vauhdissa. Orja on hyvä ja äärimmilleen viety esimerkki "ahkerasta" oravanpyörässä polkijasta, joka ei koskaan työtä tekemällä rikastu.

Isännän eduksi toimiva järjestelmä vie orjan työn tulokset kokonaan; orjalle ei koskaan kerry vaurautta vaikka hän tekee työtä pitkiä päiviä läpi koko elämänsä. Silti orja tekee koko ajan tuottoisaa työtä; tästä huomaamme, että rikkaus ja ahkeruus eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Orjan isäntä, jonka ehdoilla järjestelmä pyörii, vie orjan työn tulokset ja rikastuu tämän työllä.

Suomen kansa on joutunut maailmassa lähemmäs orjan asemaa, kun se unionistien toimesta liitettiin EU: Ruotsin vallan aikana maamme myös ollessa suurvallan reuna-alueena. EU-sopimuksiin perustuvassa nykyjärjestelmässä ihmisestä yritetään repiä kaikki irti hautaan asti; ihmiset kuolevat tyhminä ja kansakunta on tuomittu orjan asemaan lukuun ottamatta pientä yläluokkaa, joka kokee olevansa muiden yläpuolella ja joka saa systeemistä yli tarpeensa.

Oravanpyörä nöyrine palvelijoineen on muuttanut Suomen banaanivaltioksi, jossa esim. Omista lähtökohdistamme suunniteltu itsenäinen järjestelmä mahdollistaisi hieman "laiskemmankin" työnteon, kun suomalaisten työn tulokset jäisivät omaan käyttöömme.

Samalle se säästäisi ihmisiä fyysisesti ja psyykkisesti ja näin mahdollistaisi myös kansan korkeamman sivistystason sekä auttaisi ihmisiä jaksamaan työelämässä paremmin. Päättäjien todellinen tehtävähän olisi pitää valtion ja yhteiskunnan taloudellisesta hyvinvoinnista huolta ja lainsäädännöllä varmistaa, että järjestelmä on sellainen, että se takaa ihmisille laadukkaan elämän syntymästä vanhuuteen asti.

Näin unionistit sitoivat Suomen kädet ja alistivat maamme vieraan vallan alle osaksi oravanpyörää. Sen myötä ainut keino mikä jäi heidän omiin käsiinsä elintason ylläpitämiseksi on orjapiiskurin vanha keino; nyt kansaa syytetään laiskaksi ja keppiä heiluttamalla se yritetään pakottaa ponnistelemaan oravanpyörässä lujemmin ja lujemmin, kun omia raskaita poliittisia virheitä ei uskalleta myöntää ja korjata. Suomen päättäjät siis turvautuvat vanhan ajan tyyliin ruoskaansa ja yrittävät korjata tilannetta piiskaamalla suomalaisia yhä kovempaan työntekoon vaikka oikea ratkaisu olisi palauttaa itsenäinen päätöksenteko ja korjata resursseja vuotava systeemi paremmaksi.

Ilmeisesti kyvyttömyys nähdä ongelma oikeassa valossa sekä poliitikkojemme alamaismentaliteetti estävät oikeansuuntaisen politiikan ajamisen nykyisten eduskuntapuolueiden toimesta. Suomalaiset voivat silti halutessaan hypätä pois oravanpyörästä helposti. Se vaatii vain äänestyskäyttäytymisen muuttamista ja sellaisten voimien tukemista vaaleissa, jotka ajavat itsenäisen päätöksenteon palauttamista. Suomalaisten pitäisi nykyoloissa vakavasti miettiä jatkammeko oravanpyörän pyörittämistä ja siinä itsemme loppuun polttamista vai haluammeko sittenkin itsellemme ja lapsillemme varmemman, kevyemmän ja laadukkaamman elämän?

Ja olemmeko valmiita tekemään sen eteen mitään vai onko parasta vain jatkaa oravanpyörän pyörittämistä huonoista seurauksista välittämättä? Itsenäisyyspuolueen hallituksen jäsen Jouko Pihon kirjoitus "Pitäisikö se uusi puolue sittenkin perustaa?

Toki äänestäjiä tulisi kaikkialta eri yhteiskuntaryhmistä, mutta juuri nyt näyttää siltä, että melkoisen moni perussuomalainen voisi äänestää uutta puoluetta, jos sellainen olisi ja jos siihen syntyisi luottamusta.

Olen itse edelleen kyselevällä mielellä. Harkitsen perussuomalaisten ja uuden puolueen välillä. Mutta kun lähes joka päivä tulee outoja uutisia perussuomalaisista, niin tulee väkisin sellainen tunne, että ei välttämättä halua sellaiseen joukkoon mukaan. Sanon vielä selvyyden vuoksi, että viimeisimmässä kohussa minua ei häirinnyt Helena Erosen kirjoitus, joka oli vain tavallista lennokkaampaa mustaa huumoria ja piruilevaa sarkasmia.

Sen sijaan minua ihmetyttää paljonkin PS: Eivätkö he tosiaan ymmärrä lukemaansa oikein? Vai onko niin, että suurin osa ei ole lukenut koko tekstiä, vaan ovat muiden antamien väärinymmärrykseen perustuvien selostusten varassa ryhmäpaineen takia samaa mieltä kuin muutkin? Sama asia tapahtui jo aiemmin Jussi Halla-aholle, jonka Ateenan panssarivaunukirjoitusta ei myöskään käsitetty oikein ollenkaan Halla-aho ei oikeasti ehdottanut tankkeja Ateenan kaduille , vaan Timo Soini meni heti saatuaan tietää toimittajilta asiasta tutkimatta sitä lähemmin median retkuun ja tuomitsi Halla-ahon kirjoituksen.

Perussuomalaisissa on paljon hyvää ohjelmallisesti ja siellä on monia hyviä yksilöitä mukana. Mainitut asiat ja monet asiat, joita en tässä edes mainitse, yksi alkaa H: Sen tähden ajatus täysin uuden puolueen perustamisesta tuntuu päivä päivältä oikeammalta. Antti Pesosen kirjoitus Suomen politiikan virheistä. Olen usein kehunut Uutta Suomea, mutta en jaksa enää. Neljään kertaan ovat tosiasiat olleet liikaa, ja minunkin pitäisi vihdoin tajuta, että Uusi Suomi on alusta alkaen ollut ongelma.

Sinne omalla ajallaan, ilman palkkaa, kirjoittavat suomalaiset yksilöt ovat alusta alkaen olleet sankareita. Heitä minä kehun, en sensuroijia. Olen jo kauan tiennyt, että media on propagandan väline, totuudella ei ole merkitystä vaan asenteilla, propagandalla ja valheilla.

Olen todistanut tämän väitteen pienillä ja isoilla asioilla. Natsi-Saksan saavutettua valta-aseman Euroopassa, onneksi tilapäisesti, yksi ihmisryhmä pakotettiin käyttämään rintamerkkiä. Suomessa, ja kaikkialla maailmassa, on ongelmia. Vapaa liikkuvuus lisää riskejä. Myös laittomia siirtolaisia saattaa esiintyä. Jos siis poliisi haluaa valvoa lakia, poliisin on pysäytettävä ihmisiä kadulla ja tarkistettava status. Jos tätä kritisoidaan, eli jos poliisi ei saakaan valvoa lakia, pitää keksiä toinen ratkaisu.

Uusia ideoita esitetään harvoin nyt tiedämme miksi ja siksi Helena Erosen teksti oli niin ilahduttava. Se tehtiin kekseliäästi ja huumorin keinoin. Siinä mielessä toivon, että laki suojelisi yksilöä niin kuin perustuslaki edellyttää ja mieluummin asettaisi rangaistuksia valheiden levittäjille. Ulkomaille valitettavasti lain koura ei ulotu.

Jos meillä on ongelma, siihen tulisi etsiä ratkaisuja, ei suinkaan alkaa ajojahtia sitä kohtaan, joka kirjoittelee. Natsikortin heiluttelu on niin vastenmielinen ilmiö, että kirjoittaisin siitä mielelläni omat tekstit, perusteellisesti.

Ihmisen anonymiteetti on arvo sinänsä. Ihmisellä tulee olla oikeus kävellä kadulla ilman että hänet tunnistetaan. Kun kuitenkin yhteiskuntamme ei enää ole normaali eikä rauhanomainen, on kyselty, saako poliisi pysäyttää ihmisiä kadulla ja vaatia henkilötodistusta tai passia. Se vie aivopestyjen ihmisten ajatukset natsi-Saksaan. Jos kasvot paljastavat sinut eurooppalaiseksi tai afrikkalaiseksi, onko sekin natsismia?

Jotta tämä prosentti säilyisi edelleenkin, on Malmössä ja Suomessakin huolehdittava siitä, että koskaan ei yhtään juutalaista murhata tämän statuksen takia. Siihen tarvitaan poliisi, jolla on lain takaama oikeus valvoa oleskelulupia ja ihmisiä, joilla on syytä epäillä olevan laiton status Suomessa.

Jos katuvilinässä liikkuu tuleva murhaaja, pitää olla oikeus selvittää, onko tällä henkilöllä oikeus oleskella Suomessa tai Schengen-alueella. Jos status olisi näkyvillä jonkinlaisella ulkoisella merkillä, kaikilla, ei sekään olisi ihmisoikeusloukkaus eikä kansallissosialismia.

Kukaan ei ole vaatinut mitään. Kukaan poliitikko ei ole vaatinut, eikä kirjoittanut mitään hihamerkeistä. Yksikään perussuomalaisten jäsen ei ole vaatinut mitään. Maailmalla, erityisesti Euroopassa, toimii jo useita erilaisia eettisiä pankkeja ja sosiaalisia rahoittajia. INAISEen kuuluvien rahoittajien organisaatiomuodot ja toiminnalliset menetelmät poikkeavat toisistaan, mutta niitä yhdistävät seuraavat piirteet:.

Perinteisen lainarahoituksen lisäksi tuotteisiin kuuluvat lahjoitukset, riskipääoma, vakuudet, vakuutukset sekä konsultointi. Useimmat yleishyödylliset rahoittajat sijoittavat. Esimerkkien kautta pääset tutustumaan jo toimiviin ja rakenteilla oleviin pankkeihin. Seminaarissa tutustutaan siihen, millaisia vaihtoehtoisia pankkeja Euroopassa jo toimii. Paikalla on myös eurooppalaisten uusien pankkien edustajia, jotka kertovat kokemuksistaan, muun muassa. Seminaarin tavoitteena on selvittää minkälaista pankkia suomalaiset haluaisivat tukea.

Seminaarissa mahdollisesti muodostuu yksi tai useampi aktiiviryhmä, joka lähtee edistämään parempaa pankkitoimintaa Suomessa. Voit osallistua seminaariin joko yhtenä tai kahtena päivänä - tai tulla paikalle lyhyemmäksi aikaa. Voit olla yhtä hyvin pankkiiri, säästäjä, kansalaisaktivisti, journalisti, ympäristöasiantuntija, sosiologi, ekonomi, ohjelmoija, muotoilija, sijoittaja, psykologi, graafikko jne.

Ilmoittautumisia toivotaan mahdollisimman pian, viimeistään 6. Ville Iivarisen kirjoitus "Neljä kysymystä, joita ei koskaan esitetä rahasta". Suuri osa suomalaisista kuvittelee yhä elävänsä vapaassa, avoimessa ja keskustelevassa demokratiassa.

Tämä on pelkkää kuvitelmaa, sillä vaikka vaalien lähestyessä tullaankin käymään paljon keskustelua, niin alla olevaa neljää kysymystä ei tulla näkemään yhdessäkään vaalikoneessa, kukaan virallisen median edustaja ei tule esittämään niitä yhdellekään poliitikolle eikä yksikään puolue tule sanomaan niistä sanaakaan.

Kaikki kysymykset liittyvät rahaan, jota kaikki käytämme päivittäin. Lainatessaan rahaa pankit eivät oikeasti lainaa rahaa, vaan ne luovat uutta rahaa, josta ne laskuttavat korkoa. Tänä vuonna Suomi käyttää verorahoja yli kaksi miljardia euroa valtionvelan korkoon. Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtionvelan hoito on maksanut meille noin 70 miljardia euroa.

Velkaantumisesta tullaan puhumaan vaaleissa paljon, mutta kukaan ei tule kysymään, miksi valtiot antavat pankkien luoda rahaa tyhjästä, lainaavat tätä rahaa ja maksavat siitä pankeille korkoa, kun valtiot voisivat itsekin luoda rahaa ilman, että niiden täytyisi maksaa korkoa kenellekään. Tämä luo hyvin epävakaan perustan taloudelle, sillä se vaatii jatkuvaa velanottoa korvaamaan aiempia velkoja vain, jotta voisimme ylläpitää rahakantaamme.

Minä tahansa hetkenä joku huono uutinen saattaa heikentää kuluttajien ja yritysten velanottohalua, mikä saa rahakannan supistumaan ja aiheuttaa laman. Voisimme luoda pysyvän rahakannan, johon suhdannevaihtelut eivät vaikuttaisi, mikäli valtio loisi rahaa ilman velkaa, mutta tällaisesta vaihtoehdosta ei tulla vaaleissa kuulemaan sanaakaan.

Kuinka ratkaistaan kestävän kehityksen ongelma käyttämällä rahajärjestelmää, joka vaatii loputonta kasvua? Kun kaikki raha luodaan korollisena velkana, saadaan aikaan absurdi tilanne, jossa velkaa on aina olemassa enemmän kuin on rahaa, millä velan voi maksaa.

Jotta vanhojen velkojen maksu korkoineen olisi ylipäätään mahdollista, on velan määrän lisäännyttävä jatkuvasti, mikä taas luo tarpeen loputtomaan talouskasvuun, vain jotta systeemimme ei romahtaisi.

Kuinka rahajärjestelmää tulisi muuttaa? Nykyinen järjestelmä velkaannuttaa kaikki, aiheuttaa jatkuvan buum-and-bust -syklin, pakottaa loputtomaan talouskasvuun, vaatii pankkien pelastamista verorahoin kerta toisensa jälkeen. Se heikentää rahan ostovoimaa koko ajan sitä mukaa, kun rahakanta paisuu ja tulee lopulta kaatumaan omaan mahdottomuuteensa niinkuin aina kaikki pyramidihuijaukset, mutta yksikään puolue ei tule ehdottamaan mitään muuta järjestelmää sen tilalle.

Näin se todellinen valta toimii meidän aikanamme. Ei se enää tuki kenenkään suuta väkivaltaisesti niinkuin vanhassa maailmassa, vaan tässä uudessa maailmassa se hyvin hienovaraisesti ja huomaamattomasti huolehtii, mistä puhutaan ja mistä ei.

Taloustieteilijätkin vain nauravat, kun heille moista ehdottaa, eivätkä viitsi miettiä koko asiaa. Onneksi kaikki heistä sentään eivät ole samanlaisia, kuten vaikkapa tämä koko maailman kehittyneimmät tietokonemallinnokset velattoman rahan vaikutuksesta talouteen tehnyt japanilainen professori.

Katso video Ville Iivarisen sivuilta. Aaro Mikkosen kirjoitus ja ehdotus huumenuorten auttamiseksi. Vieraillessani anoppilassa, siellä Helsingissä panin merkille, että: Huolestuttavat mittasuhteet on saanut Helsingin katukuvassa alkoholin ja huumeiden käyttö.

Nuoret miehet hoippuvat sekavassa tilassa, ilman työtä tai työhalujakaan. Konjakkia kassit täynnä, kaljaa, eri huumeiden nimiä ja jopa sienten kasvattamisesta sai kuulla henkilöiden omakohtaisina puheina! Koin, että näillä ihmisillä on sisimmässään hätä ja tuska.

He etsivät elämälleen tarkoitusta. Myös aggressiivista käytöstä oli koettavissa. Tällainen lisää turvattomuutta väestössä ja ei ole Suomen kansalle ollenkaan sopivaa! Kansan syntielämän tien päässä odottaa vain kaikenlaisia ongelmia. Huono kesä, pula-aikaa, rikollisuus kasvaa, sota! Nämä kaikki vaihtoehdot löytyvät Raamatusta! Eihän se ole ihmisarvoista elämää ja meidän sivistysvaltiossamme, että ihmiset ovat humalassa ja huumeiden vaikutuksen alaisina!

Rökälehtävät pitkin katuja ja koteja! Omaisille ja lapsille ovat humalikot todella raskasta ja vahingollista seuraa! Vähennä siinä sitten poliisin voimia. Onko kohta otettava jokaisen oma nuija tai kivääri mukaansa kun kulkee Helsingin katuja! Joten, mitäpä jos rukoilisimme Markun ja muiden huumeveikkojen puolesta, kuulisimme Jumalan kehotuksen ja tekisimme seuraavaa: Laatisimme JO KIIREESTI suunnitelman ja ohjelman huumeita, huumaavia aineita ja alkoholin käyttöä ennalta ehkäisevän ja niistä ongelmista jo itse, omaisille ja ympärillä eläville ihmisille ohjelman, jonka tavoite on: Voisimme -teidän kanssa - perustaa alkoholi- ja huumeongelmaisille, kun kevätkin tulee, kuntoutustyömaita eripuolille Suomea!

Pääpaino olisi metsänhoitotöiden ja luontoon liittyvien tehtävien tekemisessä, säännöllisyydessä, terveellisessä ulkoilmassa, ruuan laittamisessa, siivoamisessa, luonnontaloudessa, hyvässä seurassa ja erityisesti kristillisessä elämän omaksumisessa! Kannustamme ihmisiä ehkä vielä piilossa olevien lahjojensa esille tuomisessa! Niitähän jokaisella eläväisellä on mukanaan!

Raatteen rajavartiosema -historian havinaa- on nyt myynnissä. Hankitaan se sisäministeriölle HETI takaisin. Saisin sielläkin koulutettua -noin 20 sopii hyvin- pojista yhteiskunnalle vielä mallikelpoisia ja ahkeria kansalaisia.

Eikä ne mihinkään karkaa. Itäraja, kaira, karhut ja sudet pitävät pojat vartiolla. Tornissa pyöritämme tietysti vartiointia yöt ja päivät. Vain päävartion puolella on vesivahinkoa, kun kaksi vuotta ollut jo autiona, jonka pojat saavat heti korjata. Muutamme lämpimän öljystä puulle! Raatteen vartioasema on Senaattikiinteistön myyntilistalla, voitte kiirehtiä asiaa kotiinpäin! Voivat myydä hädissään kenelle vain, kuten Suomussalmen komentopaikka Ämmänsaaresta!

Näihin voisin sijoittaa jopa tuhansia miehiä. Koulutan ryhmänjohtajat ja vastuunjakajat heidän keskeltään sitä mukaa kun kohenevat. Lahjakkaita ihmisiä kyllä löytyy paljon! Naisille räätälöimme kotitarhoja ja yhteisöjä vanhaan malliin! Sosiaalikuluissa, rikoskuluissa, vankiloissa, oikeuskäytännössä, sairaanhoidoissa, ym. Säästämme satoja miljoonia euroja ja inhimillistä kärsimystä! Markku kantoi Jeesuksen kuvaa kaulassaan. Hän on lähellä jo Jumalan valtakuntaa! Se on myös yhteiskunnan ja valtion tärkein tehtävä, jotta kaikki löytäisivät elämän!

Nuo hukkuvat lähimmäiset etsivät vettä haljenneilta kaivoilta. Lähetän kopion myös presidentti Sauli Niinistölle.

Tukea on saatavilla jo ennen hänen Venäjän matkaansa. Onhan Raatteen vartio Suomen itärajalla! Voimme suunnitella yhdessä yli rajojen rajantakaisten kairojen hyödyntämistä ihmismielen kuntoutuksessa! Venäjällä huumeongelmat on jo karata käsistä! Viisumivapaus tuo -vaara on -huumelöyhkää lisää tännekin! Olen kutsustanne heti paikalla neuvottelujen aloittamiseksi! Leipivaarantie 56a Puolanka Puh Odotan vastaustanne jo tällä viikolla! Jouko Pihon tiedote englanninkielisten sivujensa uudistamisesta Aloin tehdä näitä suomenkielisiä sivujani 9.

Aloin julkaista englanninkielisiä sivujani 3. Sen osoite on http: Suomenkielisille sivuilleni olen laittanut hyvin monenlaista aineistoa, mutta englanninkielisellä sivustollani olen keskittynyt vain profetioihin, uniin ja näkyihin. Kaiken tiimellyksen keskellä, kun olen samalla kirjoittanut paljon muuallakin, viime aikoina ennen muuta Uuden Suomen Puheenvuoroon, en ole kiinnittänyt englanninkieliseen sivustooni tarpeeksi huomiota.

Olen nyt tehnyt asiassa parannusta. Olen viime päivinä tehnyt paljon töitä sivuston eteen. Olen tehnyt myös ulkoasuun erinäisiä muutoksia sekä lisännyt tietoja About me -osioon. Kaikkein suurin muutos on kuitenkin se, että avasin aivan uuden osion nimeltä Feedback and discussion. Saa nähdä mitä siitä tulee.

Voi tulla hyväkin juttu, koska minulla on käsittämättömän paljon  englanninkielisillä sivuilla kävijöitä ympäri maailmaa. Menkää katsomaan kävijäkartasta ja sen alla olevasta kävijöiden maaluettelosta, niin olette yhtä hämmästyneitä kuin minäkin.

Monet suomalaiset seuraavat ja lukevat myös englanninkielistä sivustoani, mikä käy ilmi kävijäkartan maatilastosta, jonka mukaan englanninkielisillä sivuillani on eniten kävijöitä USAsta, sitten Suomesta ja kolmanneksi Kanadasta. Kun näin on, niin toivon, että te suomenkieliset käytätte myös hyväksi tätä uutta mahdollisuutta, että minä voin laittaa teidän minulle lähettämät englanninkieliset viestinne koko maailman tietoon. Laitan tähän seuraavaksi sivuillani olevan englanninkielisen tekstin.

Feedback and discussion about prophecies and endtime events. Olin sen jo aavistanut, ollut hyvilläni. Marko suuteli vielä Mikan kanssa kiihkeästi ennen kuin heidän tiensä erosivat, Mika meni mökkiinsä lepäilemään kiihkeästä iltapäivästään ja Marko meni tervehtimään Timoa. Timo tuli alakertaan ja katsahti punastunutta pikku veljeään ja kysyi sitten että mistäs nyt noin Mika oli punastunut?

Marko sanoi nopeasti että Mikalla on uus elämä edessä ja uusi ystävä jonka kanssa hän on ollut eilisenkin illan kokonaan, samassa vinkkasi silmäänsä Mikalle joka entisestäänkin punastui. Marko työntyi hitaasti nauttien anuksen tiukkuudesta ja tunteesta joka puristi hänen terskansa ympärillä. Marko suhisi Mikalle ja käski olla hiljaa. Mika tunsi sisälleen pursuavan spermaa ja nautti siitä tunteesta muistaen sen aina.

Riisuin jakkuni, paitani ja hameeni aivan pojan edessä. Pojan miekka oli niin kaunis, etten voinut olla suutelematta sitä. Ainakin hän oli vaihtanut ylleen normaalien toimistovaatteiden tilalle vaaleat farkut ja ylävartalon lihaksia nuolevan t-paidan. Poika otti niskastani kiinni tiukalla otteella ja työnsi pääni kohti hänen lepäävää elintään.

En aikonut keskustella toiveistani vaan riisuin nopeasti pojan t-paidan. Hän suuteli minua ja vei kätensä kosteaan alapäähäni. Käänsin katseeni ovelle ja huomasin, että poikakin oli varmaan aikonut lähteä töistä normaalia aiemmin. Samalla poika irrotti kätensä takamukseltani ja riisui liivini. Niillä ei kuitenkaan ollut väliä, sillä keskityin nyt poikaan.

Pidin kiinni jäykästä peniksestä ja ohjasin sen suoraan pesääni. Toinen käsi alkoi työntyä sisääni, hitailla edestakas liikeillä se menikin sisääni. Tunsin anuksen painautuvan suutani vasten ja nuolin sitä minkä jaksoin.

Koko vartaloni jännittyi, ja tahti kiihtyi. Taas minun piti käydä kaikki läpi, nuolin parhaani mukaan ja lopussa kieleni oli aivan väsyneenä ja turtana, mutta piti vain jaksaa. Tuttu "seis" keskeytti kaiken. Ehdotin että odottaisimme vielä pari tuntia, jotta ehtisin palautua paremmin äskeisen ruotsalaisnaisen käsittelystä. Baari oli vielä melko tyhjä, mutta humalaisia turisteja tuli koko ajan lisää.

Hänen suloinen peppunsa näytti houkuttelevalta. Työnsin käteni hänen minihameensa alle ja tunnustelin pillua silkinohuiden pikkuhousujen läpi.

Rytmikkäästi hän liikutteli lantiotaan keskivartaloni päällä. Kun hyväilin hänen rintojaan, tunsin nännien olevan kivikovat. Kurkkiessani ruokasaliin näin seisovan pöydän ääressä vaalean kaunottaren, joka melkein pysäytti vereni. Henna olikin jo koneellaan. Nautin näkymästä, kun Henna upotti tappia toistamiseen treenattujen pakaroidensa väliin. Kaikki oli siis valmiina ja kysyinkin Hennalta onko hän valmis. Hän kiljaisi kovaan ääneen turhautuneesti ja avasi silmänsä.

Näytti kuin orjani olisi miettinyt tietä ulos tilanteesta, mutta tajusi pian ettei voinut tehdä asialle mitään. Tyttö teki kuten käskin. Koska Hennan valitsema http: Avasin keskusteluikkunan ja aloitin videokeskustelun. Kuitenkin toisinaan runkkailin katsellessani lehdistä miesten kyrpiä ja karvaisia rintakehiä. Lähdimme lopulta suihkuun peseytymään.

Hän hymyili ja vinkkasi tervehdykseksi. Arvelin sen pituudeksi 16—17 senttiä. Nostin katseeni kun sisään tuli lähes keski-ikäinen kookas ja parrakas mies. Kalle naurahti ja totesi "Totta kai saat. Käskin hänen mennä kontalleen sängylle, koska me haluamme katsella maisemia. Samaan hengenvetoon hän sanoi -Sen kanssa kun pääsisi peuhaamaan. Sovimme asiaan pelisäännöt joista yksi oli ettei kyseessä ole mikään netti tarina vaan todellista totta joten kumia tulisi käyttää joka tilanteessa.

Tein suoran ehdotuksen -Tule meidän huoneeseen niin annetaan herkkuperseelle kyytiä. Olimme sopineet Timon saapuvan tasan puoli kaksi, joten hieman ennen sitä aloin pikkuhiljaa lämmittämään vaimoani ja hän olikin selvästi kiihkossa kun oveen koputettiin.

Minna jo vaati saada kullia sisäänsä ja asettui kontalleen, jolloin Timo oli heti innokkaan työntymässä sisään. Minna asettui sängylle perse pystyssä ja jalat hieman levälleen, näin tuo herkullinen farkkuperse oli koko komeudessaan edessämme. Kari koputti samassa ja kysyi saako tulla http: Sen jälkeen voideltiin hyvin sekä ryppyreikä ja myös dildo. Samassa kari alkoi työntelemään sitä syvemmälle ja nai sillä peppuani. Sitten jutut menivätkin petipuuhastelun puolelle.

Vastasin kyllä, tule jo. Hän kehotti virittäytymään tunnelmaan vähentämällä vaatetusta ja jätti minut huoneeseen yksin. Totesin että ei tänne turhaan tultu ja pyysin näyttämään tietä. Samassa tuo tulppa pepustani lähti ja spermaa valahtikin reisilleni. Sydän hakkaa rinnassa, iholla tuntuu kylmä hiki.

Hän puristaa hyllyä käsillään. Hänellä on tuuheat ja taipuisat, kauniisti olkapäille kaartuvat hiukset. Viherkasvin takaa näen, kuinka Melissa astuu reippaasti käytävälle. Minua ainakin harmittaa, että olen satuttanut sinua. Emme puhuneet siinä vaiheessa juuri mitään. Ainoa ongelma oli se että välillämme oli etäisyyttä liki kilometriä mutta siitä huolimatta päätimme keksiä jonkin ratkaisun. Ovi sulkeutui ja tunsin kuumat sormesi tarrautuvan ensin vyötärölleni ja siitä pikkuhiljaa hivuttautuen tulit käsilläsi takaa päin paitani alle ja suoraa reittiä rinnoilleni.

Aloit riisua vaatteitani samalla koko ajan suudellen minua. Imin todella voimakkaasti ja tunsin kuinka nautit joka imaisustani. Hissi tuli ja astuimme molemmat sisään. Olit todella komea mutta senhän minä jo seksitreffit etsi tiesinkin. Tunsin kuinka orgasmini alkoi tulla ja Irma jatkoi hurmiossa ulvahdellen pillun imaistessa spermani sisäänsä. Se valui häpyhuulilta ja tipahteli vuoteelle.

Jatkoin melko pitkään, ja Irma osoitti jo merkkejä joita halusinkin. Hän vei sormet pilluunsa, kastoi ne spermaan ja nuoli puhtaaksi. Irma naurahti ja sanoi: Illalla Irma tuli luokseni tyköistuvassa koltussaan. Lepäilimme varmaan tunnin kun Irmakin sanoi käyvänsä pesulla, jäin makailemaan ja muistin päivällä tapahtuneen pikapanomme Irman varastossa. Ensimmäiset löylyt eivät tuntuneet ollenkaan Paulin pahoin kylmettyneessä selässä, eivätkä vielä seuraavatkaan.

Sinikkahan se piti kovista leikeistä, ei hän! Taas kuumotus säteili pakarasta kaikkialle hänen keholleen ja sai aikaan saman tykyttävän tunteen hänen rinnoissaan ja pillussaan.

Tiina voihkaisi hiljaa, tunne oli huumaava. Pauli ihasteli itsekseen sen muotoa, juuri tällainen pyöreä herkkupeppu naisella kuuluikin olla. Hän kumartui hieman ja läimäytti toiseen pakaraan avokämmenellään. Otan askeleen sinua vastaan, kierrän käteni ympärillesi ja suutelen huuliasi.

Minä en ole hän. Elina vetää syvään henkeä. Vetävät sitä lähemmäs minua. Keskitin kaiken tarmoni siihen, että penikseni pysyisi kurissa. Hän suorastaan otti minut väkisin. Kerroin, että vaatteeni ja kylpytakkikin on toisella puolella isoa taloa, pukuhuoneessa. Hän kehotti oppilailleen ottamaan kuvia, jossa olimme samassa kuvassa, jotta sukupuolierot näkyisivät selvästi.

Oppilaat kiittivät tunnista ja hyvästelivät minut ja opettajan. Lopulta hän pyysi tulla nopeasti käymään lähellä sijaitsevassa toimistossa. Noora sanoi, että toki, ilman muuta voi pukeutua. Sydämeni sykki niin kovaa että luulin Elinan pian heräävän sykkeeseen.

Aamulla kun heräsimme oli Elina jo herännyt ja laittanut aamupalan valmiiksi. Hiivin Elinan sängyn viereen ja katselin ihaninta näkyä maailmassa. Elokuva loppui ja iltapala oli syöty. Hänen vartalonsa jäykistyi ja tunsin kädelläni miten hänen koko keskivartalonsa nytkyi rytmikkäästi. Tyttö ei reagoinut mitenkään. Hiivin makuuhuoneen ovelle ja olohuoneeseen. Hieroessani Elinan rintoja mielessäni pyöri koko ajan hänen nätti peppunsa ja se pikku salaisuus jota hän kantoi jalkojensa välissä.

Olemme 4-kymppinen pariskunta joka on ehtinyt jo ehtinyt viettää yhteistä eloa reilut 20 vuotta. Ilta koitti ja vein Mian kaupunkiin ja toivotin mukavaa iltaa, itse palailin hotellille, olimme sopineet että Mia ilmoitta txt viestillä onko kaveri ok vai haenko pois.

Vastauksia tuli melkoisesti joista valkkasin yhden asiallisen ja "ison" vastauksen jonka sitten esittelin vaimolleni, ensiksi Mia ei tiennyt loukkaantua vai vihastua, mutta ensihämmennyksen jälkeen asia alkoi kiehtoa häntä ja kun Mikan vastauskin oli hänen mieleensä Mika kertoi olevansa cm ja kg kaveri joka oli varustettu 23 cm kalulla ja Mia 12 vuotta nuorempi Tunnin päästä tuli viesti, olemme kohta perillä.

Itse olin majoittunut toiseen huoneeseen ja huoneita erotti vain ohut ovi. Tätä mieletöntä Mian yhtäjaksoista Mian ulinaa ja sängyn rytmikästä kolinaa seinää vasten jatkuiu loputtomiin, kunnes Mian 2 orgasmin ja Mikan parin laukeamisen jälkeen tuli hiljaista Kohta Mia soittikin, mies oli aivan ihana Mia avasi oven silmät kiiluen, kiitos rakkaani, tuo oli jotain aivan uskomatonta Istuudun vuoteeni reunalle ja tuijotan keskittyneesti ovelle ja herkistän kuuloani käytävältä kantautuville äänille.

Sytytän hyvän tuoksuisia hajukynttilöitä ikkunan pitkälle ja leveälle laudalle. Hän jatkaa vielä härnäämistäni kunnes pyydän häntä epätoivoisesti viemään minut huipulle. Hän painaa minut vielä tiukemmin itseään vasten ja minä tunnen henkeni salpautuvan. Hän ottaa kasvoni käsiinsä ja suutelee minua lujasti huulille. Kehun hänen kosketustaan sekä liikkeitään englanniksi ja anelen häntä olemaan lopettamatta.

Tunnen hänen käsiensä lähtevän liikkeelle ja kiertyvän ympärilleni hellään mutta lujaan halaukseen. Se onkin hyvä mutta jos aloitteeni epäonnistuu niin En halua ajatella sitä mahdollisuutta. Koskettelen ja tutkin hänen muotojaan innokkaasti, haluan tietää hänestä kaiken. Kannattaa myös piilotetut Hills kaupungintalo nimi kun "Luxyn asiakkaat City Hall" viisi vuotta ja yksi kaupungin pääteitä nimeksi "Kardashian Road".

Toistaiseksi kaupungin ei ole vastannut Luxyn asiakkaat n ehdotukseen. Koska sen käynnistämisestä, app on kasvanut aktiivista käyttäjää. Kuten täydentäviä kuvia tai video alkuperäistä vierailla http: Thorne Posey esiteltiin yhdessä MTV etukäteen esitys 21 huhtikuuta ja nähtiin ostokset arm-in-arm toukokuu West Hollywood. Näyttelijä sanottiin myöhemmin nähdä Pamela Anderson poika, Brandon Lee, jota hän kuvaili "todella makea" e!

Uskonto, ikä, ammatit ovat kaikki rooli online matchmaking. Ja nyt theres yksi palvelevat vain miljonäärejä. Räppäri, jonka oikea nimi on Colson Baker, oli ensimmäinen laikullinen poimien entinen malli JFK airport New Yorkissa merkittävä ele läheisyyttä!

Mukaan silminnäkijä Kelly johti Rose ravintolaan kätensä draped ympärillään, kun he myöhemmin noshed Sweet poikasten allekirjoitus paistettua kanaa ja vohvelit ja pihvi ja munia. Kun exes hyökkäys 25, rap-artisti ei ole vieras Rose tai hänen ex-miehensä http: POF on ensisijainen singles dating app, koska voit katsella ottelut ja kommunikoida heidän kanssaan ilmaiseksi toisin kuin maksettu dating apps.

Toisin kuin pienemmän näky apps POF, on useimmille käyttäjille ja näin ollen paras mahdollisuus löytää teidän suhde! POF Dating App on useimmille käyttäjille, tuottaa parhaat tulokset ja on ilmainen.

Uutisia tulee kun USC opiskelija, 21, ja Wrecking Ball laulaja, 22, varmistamaan, että niiden vapaa-aikaa http: Miley n villieläimistä mukaan yhdestä lähteestä, pari, joka ensin astui ulos yhdessä tämän viime marraskuussa, ole sama koska kuvia Schwarzenegger ja haettaessa ystävä lähellä Cabo esiin verkossa. Skandaali teki vahinkoa, insider kertoo. Hän uskoo apps ja mobiili-friendly palvelut ovat tulevaisuudessa. Pew Research Center kyselyn noin online dating vuonna ja löytyi 22 prosenttia vuotiaita 25 ja vuotiaista käyttää dating sivustoja ja sovellukset.

Online vaihtoehtoja ovat suosittuja, mutta ne eivät ole kaikille. Tutkituista American aikuisia, jotka käyttänyt online dating 33 prosenttia sanoi he ole koskaan ryhtyneet treffeille. Ilmoittautuminen ja 50 dollaria Pääsymaksu on valmistuttava 21 huhtikuuta Rekisteröinnit voidaan suorittaa verkossa osoitteessa www. Ero, hän sanoo, on, että sosiaalinen Tees ei lähettää kuvia hyvän näköinen ihmisiä http: JSwipe, jota usein kutsutaan "Juutalainen taula", perustaja David Yarus ei ole vastusta mainonta foorumi, vaikka hän on vielä tehdä niin.

JA Koncsol, vuotias myyntiedustaja Santa Monican ulkopuolella ja Ross, vuotias neurotieteen suuri klo Tulane University ovat kuin yhä useammat parit hakevat keväällä tauko romance avulla MissTravel. Odotan vain hauskaa, Koncsol sanoi. Ross sanoi, hän ei aikonut kertoa hänen vanhempansa, että hän oli aikeissa viettää viikon hän oli koskaan tavannut miehen kanssa. Isäni voi olla ongelma se koska Im ainoa tyttö ja hes isäni, hän sanoi.

Hän rakastaa minua ja haluaa tehdä varma Im turvallinen. Tarkennetun haun avulla voit määrittää edut ja kriteerit, joiden avulla voit löytää mitä etsit. Löytää joku erityinen klikkaa tästä miljoonia ja miljoonia ihmisiä siellä. BrowseThis luokka voit säilyttää kaikki samassa paikassa ne, jotka haluat, pidä, ja voit myös nähdä kuka katseli profiiliasi ja todella halunnut.

Hauskaa ystäviesi kanssa ja pidä yhteyttä lähimmät. Selaa-sivulla on uusimmat päivitykset uusia jäseniä, viimeisimmät ottelut avulla määrittämäsi ehdot ja jäseniä linjoilla, http: ChatOur siistiä ja helppoa käyttää chat-ohjelma luo instant yhteyttä sinun ja muiden jäsenten.

Voit nähdä, kuka on sivuston nyt jutella heidän, mikrofoni, puhumalla tai päälle webcam ja saada jopa lähempänä ja nähdä, kuka on toisella puolella. Olemme luoneet ainutlaatuinen ominaisuus myöhemmin chat, jonka avulla voit tallentaa chat pyyntöjä chat-historia, jos haluat keskittyä vain sivuston selaamista ilman häiritseviä jatkuvasti. Kraemer sanoo Eurooppa on ainoa alue, aviorikoksesta sivusto on mahdollisuus tehdä IPO.

Getty Images, jos olet menossa julkistaa dating sivuston avionrikkojat, theres no paikka kuin svengaava Lontoo. Että ajattelua kuin Ashley Madison by online asepalvelus ajaksi huijaaminen puoliso ilmoittaa Chrome OS varten listautumisannin Lontoon pörssissä tänä vuonna. Kanada perustuu vanhempi innokas elämän Media, joka etsii nostaa jopa miljoonaa dollaria tarjoaa, oli vaakaa edellisen tarjouksen mennä pörssiin vuonna Toronton pörssissä.

Että osittain moraalinen quibbles pohjoisamerikkalaisten sijoittajien keskuudessa, joka squelched kysynnän ongelma, joka on jatkunut tähän päivään huolimatta rehottaa kasvua online pettää execs sanoi. Mitä aloitti tyhjästä on tullut monipuolinen yritys, joka kasvaa joka päivä. Yksi merkittävä sulautuma meidän vyö Onevest on valmis muuttaa tapaa, jolla käynnistyksen joukkueet muodostetaan ja rahoitus.

Aiemmin työskentelin Fox News ja Forbes johtoon ja yleisö kasvuun expert. Vai onko Kate hyvä ystävä? Romance huhut eivät ole mitään uusia onDancing tähtien kanssa; tällä hetkellä suurin osa gossip Facebook on keskittynyt Kym Johnson ja Robert Herjavec.